1369/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (825/2009) 15 §:n 3 momentti ja

muutetaan 6 ja 7 § sekä 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 § asetuksessa 380/2014, seuraavasti:

6 §
Ajoluvan myöntäminen

Jos ajolupaa haetaan taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia varten, määräaika taksinkuljettajan kokeen tai paikallistuntemuskokeen suorittamista koskevan todistuksen toimittamiselle on asetettava mahdollisimman lyhyeksi. Määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon koulutuksen tai paikallistuntemuskokeen saatavuus. Jos määräaikaa jatketaan, sen kokonaiskesto ei saa ylittää laissa säädettyä enimmäisaikaa. Ennen koetodistuksen toimittamista lupaviranomaiselle ajolupa oikeuttaa vain tässä momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin.

Ajolupa on voimassa säädetyn ajan myöntämispäivästä. Ajolupaan merkitään siihen liitetyt ehdot. Ehdon poistaminen edellyttää uuden luvan lunastamista.

Jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, myöntämistä koskeva päätös raukeaa ja lupa voidaan hävittää.

7 §
Ajoluvan luovuttaminen

Ajolupaa ei luovuteta, jos hakija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa taikka jos ajolupa on peruutettava.

Hakijalla ennestään olevan taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo lakkaa, kun uusi ajolupa luovutetaan. Lupaviranomaiselle luovutettu ajolupa saadaan hävittää.

14 §
Taksinkuljettajan ajoluvan kaksoiskappale

Ajoluvan kaksoiskappaletta koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava syy kaksoiskappaleen hakemiselle ja ajolupa, jos se on tallella. Lupaviranomaiselle luovutettu ajolupa saadaan hävittää.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.