1363/2015

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 27 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (44/2015) 10 §:n 1 ja 8 momentti ja 27 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 1 ja 8 momentti asetuksessa 850/2015, seuraavasti:

10 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan myöntää hakijan tuottamasta vuonna 2015 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai hakijan tuottaman maidon suoramyynnistä enintään seuraavasti:

Tukialue 1.1.—28.2. senttiä/litra 1.3.—31.7. senttiä/litra 1.8.—31.10. senttiä/litra 1.11.—31.12. senttiä/litra
C1 9,6 7,7 8,5 10,0
C2 10,3 8,4 9,3 10,8
C2 pohjoinen ja saaristo 11,3 9,4 10,4 11,9
C3—P1 14,3 12,4 13,7 15,2
C3—P2 16,0 14,1 15,6 17,1
C3—P3, P4 18,6 16,7 18,5 20,0
C4—P4 23,3 21,4 23,7 25,2
C4—P5 32,5 30,6 34,0 35,5

Pohjoista tukea voidaan myöntää maidon määrän perusteella yhteensä enintään 170,1 miljoonaa euroa. Jos tukeen oikeutetun maitomäärän perusteella laskettava tuen määrä ylittää mainitun enimmäismäärän, yksikkötukea alennetaan.

27 §
Voimaantulo

Asetuksen 10 §:n 4—6 momenttia sovelletaan 31 päivänä maaliskuuta 2015 tai sitä ennen tapahtuneeseen tuotantoon.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 2015.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.