1320/2015

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen (501/1978) 1 §:n 1 momentin 8 ja 9 kohta, 8 §:n 2 momentin 10 kohta, 10 §:n 1 momentti, 12 § ja 21 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 2 momentin 10 kohta ja 10 §:n 1 momentti asetuksessa 737/2010, 12 § asetuksessa 250/1997 sekä 21 §:n 1 momentti asetuksessa 1307/1993, seuraavasti:

1 §

Työterveyslaitoksen, jota jäljempänä tässä asetuksessa nimitetään laitokseksi, tehtävänä on:


8) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa julkaisu-, tiedotus- ja valistustoimintaa sekä julkaista muuta tiedotus- ja koulutusmateriaalia;

9) harjoittaa toimialaansa kuuluvaa informaatiopalvelutoimintaa ja digitaalista viestintää sekä ylläpitää työsuojelu- ja työterveysalan tietojärjestelmiä ja tietovarantoja;


8 §

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) laitoksen pääjohtajan toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä osaamiskeskuksien johtajien ja tutkimusprofessorien toimeen ottamista sekä toimesta vapauttamista, jos toimeen ottaminen tai toimesta vapauttaminen kestää yli kuusi kuukautta;

10 §

Laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Laitoksessa on myös osaamiskeskuksien johtajia sekä lisäksi tutkimusprofessoreita ja muuta henkilökuntaa sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.


12 §

Tarkemmat määräykset pääjohtajan ja osaamiskeskuksien johtajien tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jossa voidaan määrätä myös muun henkilökunnan tehtävistä.

21 §

Laitoksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä jonkun johtokunnan varsinaisen jäsenen, pääjohtajan tai hänen sijaisensa kanssa.Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä marraskuuta 2015

Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha Rehula

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.