1314/2015

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015

Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten

Verohallinto on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 523/2010, nojalla päättänyt:

1 §
Ilmoitettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten seuraavat tiedot:

1) vakuutuksen antajan yksilöintitiedot;

2) vakuutuksen numero tai muu tunnus;

3) vakuutuksenottajan tai vainajan yksilöintitiedot;

4) edunsaajan yksilöintitiedot;

5) maksetun korvauksen pääoma sekä maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen johdosta maksetun korvauksen määrä ja maksupäivä;

6) vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella maksettu korvaus eriteltynä eläkevakuutuksen säästösumman määrään ja säästösumman ylittävään määrään;

7) jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, ilmoitetaan maksunsaajan yksilöintitiedot sekä maksettu määrä.

2 §
Miten ja milloin tiedot ilmoitetaan

Tiedonantovelvollisen on annettava 1 §:ssä tarkoitetut tiedot sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen kuukausittain etuuden maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 23.2.2010 antama päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten (132/2010).

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Kimmo Tossavainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.