1272/2015

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1009/2013) 8 §:n 2 momentti, 14 §:n 3 momentti sekä 18 ja 35 § seuraavasti:

8 §
Vesieläinten, sukusolujen ja perkaamattomien viljelykalojen siirtäminen eri terveysluokkiin kuuluvien alueiden välillä

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, sovelletaan myös perkaamattomien, taudille alttiiden viljelykalojen siirtoihin, lukuun ottamatta tapauksia, joissa kalat siirretään eläintautilain 55 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan saaneeseen perkaamoon käsiteltäviksi.


14 §
Taudin leviämisen estämiseksi tehtävä päätös ja siitä poikkeaminen

Jos kyseessä on VHS- tai IHN-taudin leviämisen estämiseksi tehty päätös, voidaan lisäksi myöntää lupa vesiviljelyeläinten tai sukusolujen kuljettamiseksi suoraan

1) samalla eläintautilain 41 §:n mukaisesti luokitellulla alueella sijaitsevaan pitopaikkaan, jos alue on mainitun taudin osalta luokiteltu luokkaan 4; tai

2) pitopaikkaan, joka sijaitsee mainitun taudin osalta luokkaan 5 luokitellulla alueella.

18 §
Poikkeukset VHS-tai IHN-taudin yhteydessä

Jos pitopaikassa on todettu VHS- tai IHN-tautia, Elintarviketurvallisuusvirasto voi 15 §:ssä säädetystä poiketen päättää, että oireettomia vesiviljelyeläimiä ei lopeteta välittömästi, vaan että ne voidaan kasvattaa myyntikokoon ja sen jälkeen teurastaa ja perata sellaisessa perkaamossa, jonka toimintaan on saatu eläintautilain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa. Päätöksen tekeminen edellyttää, ettei hävittämistoimenpiteiden lykkääminen oleellisesti lisää vaaraa eläintaudin leviämisestä.

Jos Ahvenanmaan maakunnan alueella sijaitsevassa pitopaikassa on todettu VHS-tautia, oireettomia vesiviljelyeläimiä, jotka eivät vielä ole saavuttaneet myyntikokoa, ei määrätä lopetettaviksi välittömästi, vaan ne määrätään teurastettaviksi ja perattaviksi sellaisessa perkaamossa, jonka toimintaan on saatu eläintautilain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu lupa, sen jälkeen, kun eläimet on kasvatettu myyntikokoon.

Jos taudin hävittämistoimenpiteitä lykätään, 15 §:n 4 momentissa säädetyt toimenpiteet tulee määrätä suoritettavaksi vasta, kun kaikki pitopaikassa olevat vesiviljelyeläimet on lopetettu tai teurastettu ja sukusolut hävitetty.

35 §
Valmiussuunnitelma

Kansallinen valmiussuunnitelma EHN-taudin varalta tulee laatia vesiviljelyeläinten terveysdirektiivin 47 artiklan mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.