1255/2015

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2015

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 10 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 10 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 412/2011, seuraavasti:

10 a §
Kielitaitoa koskevat erityiset kelpoisuusvaatimukset maistraatissa

Siitä poiketen, mitä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetään, kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on:

1) Uudenmaan maistraatissa kahteen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan, Lounais-Suomen maistraatissa yhteen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan ja Länsi-Suomen maistraatissa kolmeen kuluttajaoikeusneuvojan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito;

2) Uudenmaan maistraatissa kahteen henkikirjoittajan virkaan, Lounais-Suomen maistraatissa yhteen henkikirjoittajan virkaan ja Länsi-Suomen maistraatissa kolmeen henkikirjoittajan virkaan ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Maistraatin muun henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista Uudenmaan, Lounais-Suomen ja Länsi-Suomen maistraateissa säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Lainsäädäntöneuvos
Assi Salminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.