1244/2015

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan työtuomioistuimesta annetun asetuksen (201/1983) 11 § sekä

muutetaan 6 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § asetuksessa 330/1988 ja 7 § asetuksissa 330/1988 ja 669/2000, seuraavasti:

6 §

Edellä 5 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa palvelukseen työtuomioistuimen presidentti.

7 §

Työtuomioistuimen presidentti voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tätä pidemmäksi ajaksi myönnettävästä virkavapaudesta päättää korkein oikeus.

Virkavapauden työtuomioistuinneuvokselle, sihteerille ja muille virkamiehille myöntää työtuomioistuimen presidentti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Samuli Sillanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.