1243/2015

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutusoikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2003) 4, 7 ja 10 § sekä

muutetaan 6 § ja 9 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 § osaksi asetuksessa 705/2011 ja 9 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

6 §
Virkavapaus

Vakuutusoikeuden ylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tätä pidemmäksi ajaksi myönnettävästä virkavapaudesta päättää korkein hallinto-oikeus.

Enintään vuoden virkavapauden vakuutusoikeustuomarille myöntää vakuutusoikeuden ylituomari. Vuotta pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein hallinto-oikeus.

Muille virkamiehille virkavapauden myöntää vakuutusoikeuden ylituomari.

9 §
Vakuutusoikeuden johtoryhmä

Vakuutusoikeudessa on johtoryhmä ylituomarin apuna vakuutusoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmään kuuluvat ylituomarin lisäksi vakuutusoikeuden osaston johtajat ja kansliapäällikkö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Samuli Sillanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.