1237/2015

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään sotilasajoneuvoista annettuun puolustusministeriön asetukseen (180/2006) uusi 19 a § seuraavasti:

19 a §
Eräiden sotilasajoneuvojen pakokaasupäästöt

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) tarkoittamassa tehtävässä ja koulutuksessa käytettävän auton pakokaasupäästöjen tulee täyttää vähintään direktiivin 1999/96/EY mukaiset EURO III-tason tai direktiivin 98/69/EY mukaiset Euro 3-tason vaatimukset sen mukaan, mitä direktiiviä autoon sovelletaan.

Edellä 1 momentissa mainitussa tehtävässä olevan muun sotilasajoneuvon pakokaasupäästöihin sovelletaan polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (844/2004) 1 §:n 3 momentin 1 kohdan säännöstä.

Muussa kuin 1 momentissa mainitussa käytössä olevan M1G- tai N2G- luokan sotilaskäyttöön valmistetun auton pakokaasupäästöjen tulee täyttää EY-asetuksen n:o 715/2007 mukaiset Euro 5 -tason vaatimukset tai direktiivin 2005/55/EY mukaiset EURO V-tason vaatimukset sen mukaan, mitä säädöksiä autoon sovelletaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitussihteeri
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.