1138/2015

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valvotusta koevapaudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 11 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valvotusta koevapaudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1076/2013) 2 ja 11 § seuraavasti:

2 §
Koevapauden valmistelua koskevien asiakirjojen käsittely

Valvotun koevapauden edellytykset selvitetään vangin tai vankilan aloitteesta. Koevapauden edellytyksiä koskeva selvitys kirjataan Rikosseuraamuslaitoksen vahvistamalla tavalla. Jos selvittäminen perustuu vangin hakemukseen eivätkä edellytykset täyty, asia annetaan vangille kirjallisesti tiedoksi.

Jos edellytykset täyttyvät, valmistelusta vastaava Rikosseuraamuslaitoksen virkamies tekee vankilan johtajalle esityksen koevapauteen sijoittamisesta. Esitykseen liitetään tieto ehdonalaisen vapauttamisen ajankohdasta.

Vankilan johtajan päätös annetaan vangille tiedoksi kirjallisesti. Jos vankilan johtaja päättää, että vanki sijoitetaan valvottuun koevapauteen, päätökseen liitetään rangaistusajan suunnitelma.

11 §
Uuden rangaistuksen täytäntöönpano

Jos koevapauteen sijoitetulle tulee täytäntöönpantavaksi uusi sakon muunto- tai vankeusrangaistus eikä valvottua koevapautta uuden rangaistuksen johdosta peruuteta, rangaistusaikaa koskeva päätös on annettava sijoitetulle tiedoksi kirjallisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Hallitusneuvos
Paulina Tallroth

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.