1130/2015

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan laivaväen ruokahuollosta aluksella annetun valtioneuvoston asetuksen (820/2012) 1, 2 ja 4 § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään laivaväen ruokahuollosta aluksella.

Kotimaan liikenteessä olevassa aluksessa voidaan ruokailun toteuttamistavasta sopia toisin lukuun ottamatta 2 §:n 1 ja 2 momenttia, 7 §:n 3 momenttia sekä 9–11 §:ää.

2 §
Ruoan laatu ja tarjottavat ateriat

Tarjottavan ruoan on oltava ravitsemuksellisesti täysipainoista ja vaihtelevaa sekä vastattava määrältään ja koostumukseltaan ruokailijoiden tarpeita. Ruoan on oltava samanlaatuista koko laivaväelle.

Aluksella on oltava riittävästi terveydensuojelulain (763/1994) mukaiset laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.

Päivittäin on tarjottava kolme ateriaa ja kaksi välipalaa. Työntekijälle, joka työskentelee aluksella kello 20:n ja kello 6:n välillä, on varattava ruokaa yön ajaksi.

Jos 3 momentin noudattaminen olisi kotimaan liikenteessä olevan aluksen koon, liikennealueen tai työaikajärjestelyjen vuoksi kohtuutonta, voidaan merenkulkua koskevalla työehtosopimuksella sopia asiasta toisin. Jos alalla ei ole sovellettavaa työehtosopimusta, voidaan asiasta sopia työsopimuksella.

4 §
Ruokapäiväkirjaan merkittävät tiedot

Aluksessa on pidettävä ruokapäiväkirjaa. Ruokapäiväkirjaan on merkittävä tiedot:

1) kuukauden aikana hankittujen elintarvikkeiden hankintamaasta ja -paikasta, hankinta-ajankohdasta ja tavarantoimittajasta;

2) elintarvikkeiden käyttöajankohdasta tai tarjotuista aterioista;

3) siitä, montako laivaväkeen kuuluvaa on osallistunut laivaruokailuun;

4) siitä, montako muuta kuin laivaväkeen kuuluvaa on osallistunut laivaruokailuun;

5) puutteellisesta elintarvikehygieniasta todennäköisesti aiheutuneista ruokamyrkytystapauksista;

6) ruoanpidon tarkastuksista, niihin osallistuneista ja tarkastuksen tuloksista.

Jos 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainitut tiedot on kirjattu johonkin muuhun tallenteeseen, ei erillistä merkintää ruokapäiväkirjaan kuitenkaan tarvitse tehdä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna Mäntylä

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.