1082/2015

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen (609/1999) 7 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1037/2001 ja 613/2005, seuraavasti:

7 §
Sakon vähin kokonaisrahamäärä

Tieliikennelaissa (267/1981) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä on mopoilijalle 100 euroa ja muulle moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle 200 euroa.

Vesiliikennelaissa (463/1996) tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn suurimman sallitun nopeuden ylityksestä tuomittavan sakon vähin kokonaisrahamäärä vesikulkuneuvon kuljettajalle on 120 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Ville Hinkkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.