1079/2015

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

muutetaan pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetun asetuksen (470/1975) 6 §:n 2 momentti ja 7 § seuraavasti:

6 §

Jos tiedoksiantopyynnön johdosta laadittu tiedoksiantotodistus tai muu vastaava asiakirja on kirjoitettu muulla kuin norjan-, ruotsin- tai tanskankielellä, siihen on liitettävä oikeaksi todistettu käännös jollekin näistä kielistä.

7 §

Oikeusapua pyytänyt viranomainen vastaa tuottamiensa asiakirjojen kääntämisestä itse. Muiden oikeusapupyyntöön liitettävien asiakirjojen kääntämisestä vastaa asianosainen tai muu asiakirjan tiedoksiantoa pyytänyt henkilö.

Tiedoksiannosta perittävistä maksuista ja kustannuksista säädetään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1057/2013).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2015

Oikeus- ja työministeri
Jari Lindström

Lainsäädäntöneuvos
Maarit Leppänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.