863/2015

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (835/2014) liite seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015. Liitteen 5 luvun B kohdan 32 alakohta, 7 luvun A kohdan 3 alakohdan i alakohta ja 8 luvun A kohdan 1 alakohdan iii alakohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2016. Liitteen 5 luvun B kohdan 54 alakohta ja 5 luvun C kohdan 34 alakohta tulevat voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2016. Liitteen 5 luvun B kohdan 41 alakohta tulee voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017. Liitteen 5 luvun A kohdan 13 alakohta tulee voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2017.

Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Anna Kankaanpää

AMMATILLISET TUTKINNOT

1 luku

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Lapsi- ja perhetyön perustutkinto

2) Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto

3) Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Asioimistulkin ammattitutkinto

2) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

3) Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto

4) Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto

5) Suntion ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto

2) Oikeustulkin erikoisammattitutkinto

3) Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto

2 luku

KULTTUURIALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

2) Kuvallisen ilmaisun perustutkinto

i) Graafisen suunnittelun osaamisala

ii) Kuva- ja mediataiteen osaamisala

iii) Valokuvauksen osaamisala

3) Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

i) Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala

ii) Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala

4) Musiikkialan perustutkinto

i) Musiikin osaamisala

ii) Musiikkiteknologian osaamisala

iii) Pianonvirityksen osaamisala

5) Sirkusalan perustutkinto

6) Tanssialan perustutkinto

B) Ammattitutkinnot

1) Aseseppäkisällin ammattitutkinto

2) Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto

3) Jalometallialan ammattitutkinto

4) Kirjansitojan ammattitutkinto

5) Kultaajakisällin ammattitutkinto

6) Käsityöntekijän ammattitutkinto

7) Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto

8) Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto

9) Restaurointikisällin ammattitutkinto

10) Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto

11) Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

12) Seppäkisällin ammattitutkinto

13) Sisustusalan ammattitutkinto

14) Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto

15) Teatterialan ammattitutkinto

16) Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

17) Valokuvaajan ammattitutkinto

18) Verhoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto

2) Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto

3) Jalometallialan erikoisammattitutkinto

4) Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto

5) Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto

6) Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto

7) Käsityömestarin erikoisammattitutkinto

8) Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto

9) Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto

10) Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

11) Seppämestarin erikoisammattitutkinto

12) Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto

13) Teatterialan erikoisammattitutkinto

14) Valokuvaajan erikoisammattitutkinto

15) Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto

3 luku

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Liiketalouden perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

ii) Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala

iii) Tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto

2) Finanssialan ammattitutkinto

3) Isännöinnin ammattitutkinto

4) Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto

5) Lähiesimiestyön ammattitutkinto

6) Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

7) Myynnin ammattitutkinto

8) Sihteerin ammattitutkinto

9) Taloushallinnon ammattitutkinto

10) Tullialan ammattitutkinto

11) Ulkomaankaupan ammattitutkinto

12) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto

13) Virastomestarin ammattitutkinto

14) Yrittäjän ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Johtamisen erikoisammattitutkinto

2) Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

3) Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto

4) Ruokamestarin erikoisammattitutkinto

5) Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

6) Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto

7) Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

8) Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

9) Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

4 luku

LUONNONTIETEIDEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

i) Käytön tuen osaamisala

ii) Ohjelmistotuotannon osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

5 luku

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Autoalan perustutkinto

i) Autokorinkorjauksen osaamisala

ii) Automaalauksen osaamisala

iii) Automyynnin osaamisala

iv) Autotekniikan osaamisala

v) Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala

vi) Varaosamyynnin osaamisala

2) Elintarvikealan perustutkinto

i) Elintarviketeknologian osaamisala

ii) Leipomoalan osaamisala

iii) Liha-alan osaamisala

iv) Meijerialan osaamisala

3) Kaivosalan perustutkinto

4) Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto

i) Kelloalan osaamisala

ii) Mikromekaniikan osaamisala

5) Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

i) Kiinteistönhoidon osaamisala

ii) Toimitilapalvelujen osaamisala

6) Kone- ja metallialan perustutkinto

i) Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala

ii) Valimotekniikan osaamisala

iii) Valmistustekniikan osaamisala

7) Laboratorioalan perustutkinto

8) Lentokoneasennuksen perustutkinto

i) Avioniikan osaamisala

ii) Lentokoneasennuksen osaamisala

9) Lennonjohdon perustutkinto

10) Logistiikan perustutkinto

i) Kuljetuspalvelujen osaamisala

ii) Lentoasemapalvelujen osaamisala

iii) Varastopalvelujen osaamisala

11) Maanmittausalan perustutkinto

12) Merenkulkualan perustutkinto

i) Kansi- ja konekorjauksen osaamisala

ii) Kansipäällystön osaamisala

iii) Konepäällystön osaamisala

iv) Sähkökäytön osaamisala

13) Media-alan perustutkinto

i) Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

ii) Julkaisutuotannon osaamisala

iii) Painotuotannon osaamisala

14) Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

i) Kumitekniikan osaamisala

ii) Muovitekniikan osaamisala

15) Painoviestinnän perustutkinto

i) Painotekniikan osaamisala

ii) Ulkoasun toteutuksen osaamisala

16) Pintakäsittelyalan perustutkinto

i) Metallituotteiden pintakäsittelyn osaamisala

ii) Puutuotteiden pintakäsittelyjen osaamisala

iii) Rakennusten pintakäsittelyn osaamisala

17) Prosessiteollisuuden perustutkinto

i) Biotekniikan osaamisala

ii) Kemiantekniikan osaamisala

iii) Levyteollisuuden osaamisala

iv) Paperiteollisuuden osaamisala

v) Sahateollisuuden osaamisala

18) Puualan perustutkinto

19) Rakennusalan perustutkinto

i) Kivialan osaamisala

ii) Maarakennuksen osaamisala

iii) Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Talonrakennuksen osaamisala

20) Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

21) Talotekniikan perustutkinto

i) Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

ii) Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

iii) Kylmäasennuksen osaamisala

iv) Putkiasennuksen osaamisala

22) Teknisen suunnittelun perustutkinto

23) Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

i) Jalkinealan osaamisala

ii) Tekstiilihuollon osaamisala

iii) Tekstiilitekniikan osaamisala

iv) Vaatetuksen osaamisala

24) Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

25) Turvallisuusalan perustutkinto

26) Veneenrakennuksen perustutkinto

27) Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto

i) Sisustuksen osaamisala

ii) Verhoilun osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto

2) Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)

3) Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto

4) Automaatioasentajan ammattitutkinto

5) Autokorimekaanikon ammattitutkinto

6) Automaalarin ammattitutkinto

7) Automyyjän ammattitutkinto

8) Digitaalipainajan ammattitutkinto

9) Elintarvikejalostajan ammattitutkinto

10) Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

11) Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto

12) Hissiasentajan ammattitutkinto

13) Hitsaajan ammattitutkinto

14) Ilmastointiasentajan ammattitutkinto

15) Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto

16) Jalkinealan ammattitutkinto

17) Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto

18) Kaivosalan ammattitutkinto

19) Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto

20) Kemianteollisuuden ammattitutkinto

21) Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto

22) Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto

23) Kivimiehen ammattitutkinto

24) Kondiittorin ammattitutkinto

25) Koneenasentajan ammattitutkinto

26) Koneistajan ammattitutkinto

27) Korroosionestomaalarin ammattitutkinto

28) Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto

29) Kumialan ammattitutkinto

30) Kunnossapidon ammattitutkinto

31) Kylmäasentajan ammattitutkinto

32) Laivanrakennusalan ammattitutkinto

33) Lasikeraamisen alan ammattitutkinto

34) Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

35) Lattianpäällystäjän ammattitutkinto

36) Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto

37) Leipomoteollisuuden ammattitutkinto

38) Leipurin ammattitutkinto

39) Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

40) Lentokonetekniikan ammattitutkinto

41) Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

42) Levyalan ammattitutkinto

43) Levytekniikan ammattitutkinto

44) Lihanjalostajan ammattitutkinto

45) Lihantarkastuksen ammattitutkinto

46) Lihateollisuuden ammattitutkinto

47) Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto

48) Lukkosepän ammattitutkinto

49) Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto

50) Maalarin ammattitutkinto

51) Maanmittausalan ammattitutkinto

52) Maarakennusalan ammattitutkinto

53) Maidonjalostajan ammattitutkinto

54) Media-alan ammattitutkinto

55) Meijeriteollisuuden ammattitutkinto

56) Metallien jalostuksen ammattitutkinto

57) Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto

58) Muovimekaanikon ammattitutkinto

59) Metsäkoneasentajan ammattitutkinto

60) Nahanvalmistajan ammattitutkinto

61) Nuohoojan ammattitutkinto

62) Painajan ammattitutkinto

63) Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto

64) Paperiteollisuuden ammattitutkinto

65) Pienkonemekaanikon ammattitutkinto

66) Puusepänalan ammattitutkinto

67) Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto

68) Putkiasentajan ammattitutkinto

69) Rakennuspeltisepän ammattitutkinto

70) Rakennustuotannon ammattitutkinto

71) Rakennustuotealan ammattitutkinto

72) Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto

73) Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto

74) Rengasalan ammattitutkinto

75) Saha-alan ammattitutkinto

76) Suunnitteluassistentin ammattitutkinto

77) Sähköasentajan ammattitutkinto

78) Sähköteollisuuden ammattitutkinto

79) Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto

80) Talonrakennusalan ammattitutkinto

81) Teknisen eristäjän ammattitutkinto

82) Tekstiilialan ammattitutkinto

83) Tekstiilihuollon ammattitutkinto

84) Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto

85) Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto

86) Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

87) Turkkurin ammattitutkinto

88) Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto

89) Työvälinevalmistajan ammattitutkinto

90) Vaatetusalan ammattitutkinto

91) Valajan ammattitutkinto

92) Valumallin valmistajan ammattitutkinto

93) Varaosamyyjän ammattitutkinto

94) Varastoalan ammattitutkinto

95) Vartijan ammattitutkinto

96) Veneenrakentajan ammattitutkinto

97) Vesihuoltoalan ammattitutkinto

98) Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto

99) Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto

100) Ympäristöhuollon ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto

2) Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto

3) Autokorimestarin erikoisammattitutkinto

4) Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto

5) Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto

6) Automekaanikon erikoisammattitutkinto

7) Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

8) Faktorin erikoisammattitutkinto

9) Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto

10) Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

11) Jalkinealan erikoisammattitutkinto

12) Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto

13) Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

14) Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto

15) Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto

16) Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto

17) Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto

18) Kunnossapidon erikoisammattitutkinto

19) Kylmämestarin erikoisammattitutkinto

20) Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto

21) Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

22) Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto

23) Lattiamestarin erikoisammattitutkinto

24) Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto

25) Leipurimestarin erikoisammattitutkinto

26) Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

27) Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto

28) Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

29) Levymestarin erikoisammattitutkinto

30) Levytyömestarin erikoisammattitutkinto

31) Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto

32) Maalarimestarin erikoisammattitutkinto

33) Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

34) Media-alan erikoisammattitutkinto

35) Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

36) Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

37) Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto

38) Painajamestarin erikoisammattitutkinto

39) Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto

40) Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto

41) Puusepänalan erikoisammattitutkinto

42) Putkiasentajan erikoisammattitutkinto

43) Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto

44) Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto

45) Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto

46) Sahamestarin erikoisammattitutkinto

47) Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto

48) Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto

49) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto

50) Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

51) Tekniikan erikoisammattitutkinto

52) Tekstiilialan erikoisammattitutkinto

53) Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto

54) Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

55) Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

56) Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

57) Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto

58) Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

59) Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

60) Vaatetusalan erikoisammattitutkinto

61) Valajamestarin erikoisammattitutkinto

62) Valumallimestarin erikoisammattitutkinto

63) Varastoalan erikoisammattitutkinto

64) Venemestarin erikoisammattitutkinto

65) Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

6 luku

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hevostalouden perustutkinto

2) Kalatalouden perustutkinto

3) Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

i) Luontoalan osaamisala

ii) Porotalouden osaamisala

iii) Ympäristöalan osaamisala

4) Maatalousalan perustutkinto

i) Eläintenhoidon osaamisala

ii) Maatalousteknologian osaamisala

iii) Maatilatalouden osaamisala

iv) Turkistalouden osaamisala

5) Metsäalan perustutkinto

i) Metsäenergian tuotannon osaamisala

ii) Metsäkoneasennuksen osaamisala

iii) Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

iv) Metsätalouden osaamisala

6) Puutarhatalouden perustutkinto

i) Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala

ii) Puutarhatuotannon osaamisala

iii) Viheralan osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Arboristin ammattitutkinto

2) Bioenergia-alan ammattitutkinto

3) Eläintenhoitajan ammattitutkinto

4) Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

5) Floristin ammattitutkinto

6) Golfkentänhoitajan ammattitutkinto

7) Hevostenvalmentajan ammattitutkinto

8) Kalanjalostajan ammattitutkinto

9) Kalanviljelijän ammattitutkinto

10) Kalastusoppaan ammattitutkinto

11) Kengityssepän ammattitutkinto

12) Luonnontuotealan ammattitutkinto

13) Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto

14) Mehiläistarhaajan ammattitutkinto

15) Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto

16) Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)

17) Porotalouden ammattitutkinto

18) Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto

19) Seminologin ammattitutkinto

20) Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto

21) Viheralan ammattitutkinto

22) Vihersisustajan ammattitutkinto

23) Viinintuotannon ammattitutkinto

24) Viljelijän ammattitutkinto

25) Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Floristimestarin erikoisammattitutkinto

2) Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto

3) Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto

4) Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto

5) Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto

6) Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto

7) Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto

8) Metsämestarin erikoisammattitutkinto

9) Puunkorjuun erikoisammattitutkinto

10) Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto

11) Riistamestarin erikoisammattitutkinto

12) Tallimestarin erikoisammattitutkinto

13) Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto

14) Viheralan erikoisammattitutkinto

7 luku

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hammastekniikan perustutkinto

2) Hiusalan perustutkinto

3) Kauneudenhoitoalan perustutkinto

i)  Ihon erikois- ja laitehoitojen osaamisala

ii) Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan osaamisala

4) Liikunnanohjauksen perustutkinto

5) Lääkealan perustutkinto

i) Apteekkialan osaamisala

ii) Lääkealan osaamisala

6) Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala

ii) Ensihoidon osaamisala

iii) Jalkojenhoidon osaamisala

iv) Kuntoutuksen osaamisala

v) Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala

vi) Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

vii) Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

viii) Suun terveydenhoidon osaamisala

ix) Vammaistyön osaamisala

x) Vanhustyön osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Hierojan ammattitutkinto

2) Hiusalan ammattitutkinto

3) Jalkojenhoidon ammattitutkinto

4) Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

5) Kipsausalan ammattitutkinto

6) Liikunnan ammattitutkinto

7) Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto

8) Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto

9) Optiikkahiojan ammattitutkinto

10) Perhepäivähoitajan ammattitutkinto

11) Päihdetyön ammattitutkinto

12) Valmentajan ammattitutkinto

13) Välinehuoltajan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Hierojan erikoisammattitutkinto

2) Hiusalan erikoisammattitutkinto

3) Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

4) Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto

5) Kipsimestarin erikoisammattitutkinto

6) Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto

7) Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto

8) Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

9) Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto

10) Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto

11) Valmentajan erikoisammattitutkinto

12) Vanhustyön erikoisammattitutkinto

13) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto

8 luku

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

A) Ammatilliset perustutkinnot

1) Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

i) Asiakaspalvelun osaamisala

ii) Hotellipalvelun osaamisala

iii)  Ruokapalvelun osaamisala

2) Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

i) Kotityöpalvelujen osaamisala

ii) Puhdistuspalvelujen osaamisala

3) Matkailualan perustutkinto

i) Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala

ii) Matkailupalvelujen osaamisala

B) Ammattitutkinnot

1) Hotellivirkailijan ammattitutkinto

2) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

3) Laitoshuoltajan ammattitutkinto

4) Maaseutumatkailun ammattitutkinto

5) Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto

6) Matkaoppaan ammattitutkinto

7) Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

8) Ravintolakokin ammattitutkinto

9) Suurtalouskokin ammattitutkinto

10) Tarjoilijan ammattitutkinto

C) Erikoisammattitutkinnot

1) Baarimestarin erikoisammattitutkinto

2) Dieettikokin erikoisammattitutkinto

3) Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

4) Siivousteknikon erikoisammattitutkinto

5) Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.