850/2015

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2015 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (44/2015) 2 §:n 2 kohta sekä 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 10 §:n 1 momentti asetuksessa 552/2015, sekä

lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 552/2015, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—7 momentti siirtyvät 3—8 momentiksi seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) tukeen oikeuttavalla tukiyksikkömäärällä haettua ja valvontaseuraamusten jälkeen hyväksyttyä pinta-alaa tai tuotanto-, eläinyksikkö- tai eläinmäärää;


10 §
Maidon tuotantotuki

Tukea voidaan myöntää hakijan tuottamasta vuonna 2015 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta tai hakijan tuottaman maidon suoramyynnistä enintään seuraavasti:

Tukialue 1.1.—28.2. senttiä/litra 1.3.—31.7. senttiä/litra 1.8.—31.12. senttiä/litra
C1 9,6 7,7 8,5
C2 10,3 8,4 9,3
C2 pohjoinen ja saaristo 11,3 9,4 10,4
C3—P1 14,3 12,4 13,7
C3—P2 16,0 14,1 15,6
C3—P3, P4 18,6 16,7 18,5
C4—P4 23,3 21,4 23,7
C4—P5 32,5 30,6 34,0

Maidon tuotantotuen tukiyksikkökerroin on 0,90 1 päivästä elokuuta 2015  31 päivään joulukuuta 2015.Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Maatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.