841/2015

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007) 6 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 978/2011, seuraavasti:

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin kelpoisuudesta säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:n 1 momentissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) lainsäädäntöjohtajalla ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

2) muulla kuin 1 kohdassa tarkoitetulla johtajalla ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) muilla kuin 1 momentissa tai 1 kohdassa tarkoitetuilla neuvoksilla sekä neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) muilla virkamiehillä viran edellyttämä tutkinto tai koulutus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2015

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.