795/2015

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun valtioneuvoston asetuksen (316/2012) 1 § seuraavasti:

1 §

Seuraavat valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävät päätökset ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu:

1) ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitettu toimilupa ja toimiluvan muutos;

2) perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu lupa opetuksen järjestämiseen;

3) sellaisen opetus- ja kulttuuriministeriön viran ja sen toimialaan kuuluvan viraston viran kelpoisuusvaatimuksia koskeva erivapauspäätös, johon valtioneuvoston yleisistunto nimittää.

Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 3 200 euroa ja toimiluvan muutoksesta 2 440 euroa, opetuksen järjestämisluvasta 2 620 euroa ja erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä 685 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.