710/2015

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (121/2015) 9—12, 14, 15, 25 ja 31 § seuraavasti:

9 §
Nautojen ruokinta ja hoito

Nautojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien nautojen osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain (247/1996) 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 4 §:n 1 ja 2 momenttia, 8 §:ää ja 9 §:n 1 momenttia sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) 5 §:n 2 momenttia, 6 §:n 2—4 momenttia ja 13 §:ää.

10 §
Vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen

Vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä ja vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista pinta-alavaatimuksella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten vasikoiden osalta. Emolehmien vasikoiden pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava emolehmätilan kaikkien alle kuuden kuukauden ikäisten liharotuisten vasikoiden osalta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia ja 26 a §:n 1 ja 2 momenttia, eläinten lääkitsemisestä annetun lain (387/2014) 20 §:ää, eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia, 8 §:ää, 9 §:n 1 momenttia ja 23 §:n 1 momentin 7 kohtaa sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia, 7 §:ää, 12 §:n 3 momenttia ja 16 §:n 1 momenttia.

11 §
Nautojen pito-olosuhteiden parantaminen

Vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta. Vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen pito-olosuhteiden parantamista koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään 12 kuukauden ikäisten urospuolisten nautojen osalta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojeluasetuksen 1 §:n 4 momenttia, 4 §:n 1 momenttia ja 8 §:ää sekä nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n 1 momenttia ja 8 §:ää.

12 §
Nautojen laidunnus ja jaloittelu

Nautojen laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta. Nautojen pitkäaikaisempaa laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen osalta urospuolisia nautoja lukuun ottamatta.

Edellä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden vähimmäistasona on noudatettava nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:ää.

14 §
Sikojen ruokinta ja hoito

Sikojen ruokintaa ja hoitoa koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien sikojen osalta lukuun ottamatta vieroittamattomia porsaita. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläinsuojelulain 5 §:n 1 momenttia, eläinsuojeluasetuksen 4 §:n 1 ja 2 momenttia ja 9 §:n 1 momenttia sekä sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (629/2012) 6 §:n 2 momenttia, 7 §:n 2 momenttia ja 15 §:ää.

15 §
Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilu

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ulkoilua koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kahdeksan kuukauden ikäisten emakoiden ja ensikoiden osalta.

25 §
Lampaiden ja vuohien laidunnus

Lampaiden ja vuohien laidunnusta laidunkaudella ja jaloittelua laidunkauden ulkopuolella koskevaa toimenpidettä sekä lampaiden ja vuohien pitkäaikaisempaa laidunnusta laidunkaudella koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien vähintään kolmen kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien osalta. 

31 §
Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilu

Kanojen ja kalkkunoiden ulkoilua koskevaa toimenpidettä on toteutettava maatilan kaikkien munivien kanojen ja kalkkunoiden osalta. Toimenpiteen vähimmäistasona on noudatettava eläintautilain (55/1980) 12 §:n nojalla annettuja säännöksiä lintuinfluenssan ehkäisemistoimenpiteistä.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä kesäkuuta 2015.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2015

Elinkeinoministeri
Olli Rehn

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.