702/2015

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2015

Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen (254/2006) 1 §:n 1 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 1 momentti asetuksessa 472/2014 ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 711/2013, seuraavasti:

1 §
Yleistä

Tässä asetuksessa säädetään sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 7 §:ssä tarkoitetun sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön (kriisinhallintahenkilöstö) pätevyysvaatimuksista sekä palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista kansainvälisessä sotilaallisessa kriisinhallinnassa sekä lähetettäessä sotilaita sotilastehtäviin muuhun kansainväliseen kriisinhallintaan. Tämä asetus koskee myös sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa olevia.


7 §
Palkkaus operaation aikana

Kriisinhallintahenkilöstön palkkauksesta on voimassa, mitä jäljempänä säädetään.

Tehtävän vaativuusluokka   Palkkaus
10 määrätään kulloinkin erikseen
9 A 7 080,03 euroa/kk
9 B 6 334,00 euroa/kk
8 A 5 968,66 euroa/kk
8 B 5 460,63 euroa/kk
7 A 4 807,19 euroa/kk
7 B 4 326,09 euroa/kk
6 3 782,13 euroa/kk
5 3 211,68 euroa/kk
4 A 2 974,70 euroa/kk
4 B 2 653,23 euroa/kk
3 2 339,78 euroa/kk
2 2 234,14 euroa/kk
1 2 148,73 euroa/kk

8 §
Koulutusajan etuudet

Puolustusvoimiin virka- tai työsuhteessa olevat saavat koulutusajalta kultakin palveluspäivältä kotimaan kokopäivärahan suuruista kriisinhallintapäivärahaa ja valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen 7 §:n mukaista palkkausta. Puolustusvoimien ulkopuolelta palkatuille koulutuksessa oleville suoritetaan työansion menetyksen korvauksena päivärahaa, joka on miehistöön kuuluvalle 63,95 euroa, aliupseerille 66,65 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 69,60 euroa päivältä. Lisäksi näiden maksuttomaan majoitukseen, muonitukseen, vaatetukseen ja terveydenhuoltoon sovelletaan mitä niistä asevelvollisuuslain (1438/2007) nojalla säädetään. Mitä tässä momentissa säädetään, ei koske valmiusosastohenkilöstöä, jolle suoritetaan kriisinhallintapäivärahaa 2 ja 3 momentissa säädetyillä tavoilla.Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä kesäkuuta 2015. Sen 7 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä elokuuta 2015.

  Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2015

Puolustusministeri
Jussi Niinistö

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Jari Kajavirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.