700/2015

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen (791/2011) 6 ja 7 § sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 18/2015, ja

muutetaan 5 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 18/2015, seuraavasti:

5 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevien laajakantoisten tai muuten tärkeiden asioiden käsittelyä varten on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana on ministeri sekä muina jäseninä kansliapäällikkö, osastopäälliköt ja viestintäjohtaja. Ministerin erityisavustajilla on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa. Jos ministerillä on valtioneuvoston ohjesäännön 44 §:n 2 momentin mukainen valtiosihteeri, valtiosihteerillä on oikeus olla läsnä johtoryhmän kokouksessa. Jos ministeriössä on useampia ministereitä, kunkin ministerin toimialaan kuuluvia asioita varten perustetaan erillinen johtoryhmä.

Ministeriön johtoryhmän sihteerinä on kansliapäällikön määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä kesäkuuta 2015.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2015

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Kansliapäällikkö
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.