690/2015

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunta ja sen tehtävät

Verkoston luomisesta Euroopan unionin maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1217/2009, jäljempänä kirjanpitotietojen keruuasetus, 6 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunta.

2 §
Toimikunnan kokoonpano

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa maatalouden kirjanpidon tietoverkkotoimikunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Toimikunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään kymmenen muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen, sekä sihteeri. Toimikunnassa voi lisäksi olla enintään kolme pysyvää asiantuntijaa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat maa- ja metsätalousministeriötä. Jäsenten tulee edustaa Luonnonvarakeskusta, Tilastokeskusta, maatalouden neuvontajärjestöjä ja maataloustuottajien keskusjärjestöjä.

3 §
Toiminnan järjestäminen

Toimikunta on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.

Toimikunnan tulee tehdä päätöksensä yksimielisesti kirjanpitotietojen keruuasetuksen 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Jos toimikunta ei pääse yksimielisyyteen, maa- ja metsätalousministeriö tekee päätöksen kirjanpitotietojen keruuasetuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta kirjanpitotilojen valinnasta.

4 §
Voimaatulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan maatalouden kirjanpidon tietoverkoston hallinnosta annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (932/1995).

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.