620/2015

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2015

Maa ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan laitosten elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (795/2014) liitteen 2 1.6. luvun 2 kohta ja liitteen 2 5 luku seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Eläinlääkintöylitarkastaja
Maaria Hackzell

Liite 2

ERI TOIMIALOJEN LAITOSTEN RAKENTEELLISET JA TOIMINNALLISET LISÄVAATIMUKSET

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 1. Yleiset lisävaatimukset teurastamoille ja riistan käsittelylaitoksille

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 1.6. Teurastuksesta ilmoittaminen

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Pienteurastamotoimijan on ilmoitettava lihantarkastuksesta vastaavalle valvontaviranomaiselle vähintään kaksi arkipäivää aikaisemmin ennalta sovitulla tavalla, milloin eläimiä aiotaan teurastaa. Poroteurastamotoimijan on tehtävä vastaava ilmoitus vähintään vuorokautta ennen teurastusta. Kuitenkin niiden porojen, joihin sovelletaan alkutuotantoasetuksen liitteen 2 1.2 luvun 1 kohtaa, lihantarkastustarpeesta tulee ilmoittaa riittävän ajoissa. Riistan käsittelylaitoksen toimijan tulee ilmoittaa lihantarkastustarpeesta riittävän ajoissa.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Luku 5. Poroteurastamo

Poroteurastamoiden rakenteellisiin vaatimuksiin sovelletaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson I lukua II lukuun ottamatta sen kohtaa 1 ja toiminnallisiin vaatimuksiin lukua IV.

5.1. Rakenteelliset ja toiminnalliset lisävaatimukset

1. Poroteurastamoihin sovelletaan tämän asetuksen liitteen 2 2.1. luvun 6-9 kohdassa kotieläiminä pidettävien sorkka- ja kavioeläinten pienteurastamoille asetettuja vaatimuksia sekä tämän asetuksen liitteen 2 4.1. luvun 3 kohdassa ja 4.2. luvun 1 ja 2 kohdassa tarhatun riistan teurastamolle ja pienteurastamolle asetettuja vaatimuksia. Poron teurastuksessa likaisen ja puhtaan alueen raja on vuodanvedon ja suolistuksen välissä. Pitopaikka on rinnastettavissa alkutuotantopaikkaan.

2. Poroteurastamon alueella on oltava aitaus tai karsinat, joissa poroja voidaan juottaa ja ruokkia ja jossa ne voivat levätä ennen teurastusta. Talvella poroja ei kuitenkaan tarvitse juottaa, jos niiden saatavilla on riittävästi puhdasta lunta. Lisäksi on oltava mahdollisuus erottaa sairaiksi epäillyt porot muista poroista. Aitauksesta tai karsinoista tainnuttamoon on johdettava aidattu käytävä.

3. Jos poroteurastamossa teurastetaan muita eläinlajeja kuin poroja, tulee niillä olla asianmukaiset odotustilat.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.