617/2015

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan rekisterihallintoasetuksen (248/1996) 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 2 momentti asetuksessa 1065/1999 ja 5 §:n 2 momentti asetuksessa 328/2012, seuraavasti:

4 §
Maistraatin tehtävät

Maistraatti toimii holhousviranomaisena ja hoitaa yleishallinto- ja palvelutehtäviä siten kuin niistä erikseen säädetään.


5 §
Maistraattien ohjausryhmä

Ohjausryhmässä ovat edustettuina valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Väestörekisterikeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Itä- Suomen aluehallintovirastossa toimiva maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, maistraatit sekä maistraattien henkilöstöä edustavat järjestöt.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Mika Kotala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.