616/2015

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus yhdistysrekisteriasetuksen 2 ja 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan yhdistysrekisteriasetuksen (506/1989) 8 §:n 2 momentti, sekä

muutetaan 2 § ja 10 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 § ja 10 §:n 2 momentti asetuksessa 1266/1994 sekä 10 §:n 1 momentti asetuksessa 1055/2011, seuraavasti:

2 §

Yhdistyslaissa säädetyt perus-, muutos- ja purkautumisilmoitukset on tehtävä Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistamalla lomakkeella. Ilmoitukseen on oheistettava tarvittavat liitteet. Ilmoitukset toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Patentti- ja rekisterihallitus pitää lomakkeita yleisön saatavissa.

10 §

Patentti- ja rekisterihallitus antaa otteita yhdistysrekisteristä ja jäljennöksiä siihen liittyvistä käytettävissään olevista asiakirjoista säädettyä maksua vastaan. Otteiden kaavat vahvistaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Patentti- ja rekisterihallitus voi luovuttaa tietoja yhdistysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista hallussaan olevista asiakirjoista myös kirjallisena poimintana, teknisen käyttöyhteyden avulla tai muussa koneellisesti käsiteltävässä muodossa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Mika Kotala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.