540/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 26 ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat, 26 § asetuksessa 336/2013 ja 29 § asetuksessa 1271/2014, seuraavasti:

26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 3 luvussa säädetään rekisteröintikatsastuksesta. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai sitä on muutettu, ajoneuvolle suoritetaan lisäksi liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkastus.

2. Muutoskatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa muutoskatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on talletettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ja ajoneuvon matkamittarin lukema katsastushetkellä ajoneuvoliikennerekisteriin. Yksityisopetukseen käytettävän ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan talleteta tietoa ajoneuvoliikennerekisteriin.

29 §
Kytkentäkatsastuksen suorittaminen

1. Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu tai perävaunut sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Hinattavan laitteen kytkentäkatsastuksessa ei kuitenkaan tarvitse esittää vetoautoa. Lisäksi kytkentäkatsastuksessa:

a) tarkastetaan kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus;

b) tarkastetaan täyttääkö yhdistelmä niiden säännösten vaatimukset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia;

c) määrätään yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken.

2. Kytkentäkatsastuksessa hylätyn ajoneuvon jälkitarkastuksessa tarkastetaan ajoneuvosta ne kohteet, joissa hylkäämiseen johtaneessa kytkentäkatsastuksessa todettiin vikoja tai puutteellisuuksia.

3. Kytkentäkatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisterissä vetoauton perävaunun tietoihin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 3 momentissa tarkoitetut kytkentäkatsastusta koskevat tiedot. Hinattavan laitteen kytkentäkatsastuksessa vetoauton tietoihin ei kuitenkaan vaadita kytkentäkatsastusta koskevia tietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.