531/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen -4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1082/2009) 4 §:n 4 momentti seuraavasti:

4 §
Yliopistojen maksulliset päätökset ja kokeet

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 8 §:n mukaisista kelpoisuuskokeista sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) 14 §:ssä tarkoitettuun kuulusteluun ja eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) nojalla Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kuulusteluun osallistumisesta peritään maksu seuraavasti:

1) hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 2 200 euroa;

2) lääkärin, eläinlääkärin ja erikoiseläinlääkärin ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 2 400 euroa;

3) muiden ammattihenkilöiden kelpoisuuskokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Immo Aakkula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.