455/2015

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (1111/2013) 1 §:n 1 momentin johdantokappale ja 17—19 kohta sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 20 kohta seuraavasti:

1 §

Opetushallitus perii kiinteän maksun julkisoikeudellisista suoritteistaan seuraavasti:


17) auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikaisuvaatimuksen käsittelymaksu 95 euroa, joka kuitenkin palautetaan, jos vaatimus hyväksytään;

18) kopio kadonneesta tai tuhoutuneesta 1—17 kohdassa tarkoitetusta luvasta, todistuksesta tai päätöksestä taikka vahvistus suoritetusta tutkinnosta 20 euroa;

19) käsittelymaksu hakijan peruuttaessa 1-10 kohdassa tarkoitetun hakemuksen, jolloin hakemus ei johda Opetushallituksen maksulliseen päätökseen 55 euroa;

20) hakemuksen käsittelymaksu yliopistolain (558/2009) 8 §:n 2 momentin ja ammattikorkeakoululain (932/2014) 12 §:n 2 momentin mukaisesti muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella muuta kuin jatkotutkintoa opiskelemaan hakevilta 100 euroa riippumatta siitä, hakeeko hän yhteen vai useampaan samana lukukautena alkavaan koulutukseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Asetuksen 1 §:n 1 momentin 20 kohtaa sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita syyslukukaudella 2016 alkavaan koulutukseen.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitusneuvos
Immo Aakkula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.