447/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) nojalla:

1 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut riskiluokan j tappio-olettamat Sj ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut tuoton odotusarvot mj ovat liitteessä 1 sekä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetut riskiluokkien i ja j väliset korrelaatiot ρij liitteessä 2.

2 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu velanoton riskiä kuvaava vakio τ on 3,0.

3 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu korkokäyrän muotoa kuvaava vakio γ on 0,134.

4 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitettu vakavaraisuuden alentumista kuvaava vakio C on 0,5 ja odotettua täydennyskertoimen kasvua kuvaava vakio D on 0,004.

5 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu keskittymäriskin raja-arvo ∊ on 0,04 ja raja-arvon ylittävän keskittymän aiheuttamaa riskin lisäystä kuvaava vakio α on 0,13.

6 §

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu lyhyen ja pitkän position eroavaisuudesta aiheutuvaa riskin lisäystä kuvaava vakio βj on 0,08 riskiluokille 1—4 ja 0 muille riskiluokille.

7 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

  Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Ylimatemaatikko
Mikko Kuusela

Liite 1

Riskiluokka Tappioolettama Sj Tuoton odotusarvo mj
  1 0,320 0,080
  2 0,300 0,080
  3 0,330 0,080
  4 0,350 0,100
  5 0,320 0,080
  6 0,020 0,033
  7 0,000 0,000
  8 0,015 0,005
  9 0,025 0,010
10 0,050 0,020
11 0,090 0,065
12 0,140 0,075
13 0,145 0,000
14 0,290 0,015
15 0,316 0,080
16 0,008 0,000
17 1,000 0,150
18 * 0,000

* = Eläkelaitos määrittää vakion eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.

Liite 2

ρij 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1 1,00 0,80 0,70 0,70 0,70 -0,20 0,00 0,60 0,70 0,70 0,20 0,20 0,00 0,00 0,89 0,20 0,00 *
 2 0,80 1,00 0,70 0,70 0,70 -0,20 0,00 0,60 0,70 0,70 0,20 0,20 0,00 0,00 0,89 0,20 0,80 *
 3 0,70 0,70 1,00 0,70 0,70 -0,20 0,00 0,60 0,70 0,70 0,20 0,20 0,00 0,00 0,86 0,20 0,00 *
 4 0,70 0,70 0,70 1,00 0,70 -0,20 0,00 0,60 0,70 0,70 0,20 0,20 0,00 0,00 0,86 0,20 0,00 *
 5 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 0,00 0,00 0,60 0,70 0,70 0,20 0,20 0,00 0,00 0,78 0,20 0,00 *
 6 -0,20 -0,20 -0,20 -0,20 0,00 1,00 0,00 -0,40 -0,40 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,24 0,20 0,00 *
 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *
 8 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 -0,40 0,00 1,00 0,90 0,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,69 0,20 0,00 *
 9 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 -0,40 0,00 0,90 1,00 0,90 0,10 0,00 0,00 0,00 0,80 0,20 0,00 *
10 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 -0,40 0,00 0,80 0,90 1,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,79 0,20 0,00 *
11 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 1,00 0,80 0,00 0,00 0,12 0,20 0,00 *
12 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 1,00 0,00 0,00 0,12 0,20 0,00 *
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 *
15 0,89 0,89 0,86 0,86 0,78 -0,24 0,00 0,69 0,80 0,79 0,12 0,12 0,00 0,00 1,00 0,19 0,00 *
16 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,00 0,00 0,19 1,00 0,00 *
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 *
18 * * * * * * * * * * * * * * * * * 1,00

 * = Eläkelaitos määrittää vakiot eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.