443/2015

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen (69/2014) 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 11 ja 20 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti asetuksessa 985/2014, seuraavasti:

6 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 146,50 euroa eläinyksiköstä.


8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A—Btukialue euroa C1—C4tukialue euroa
emolehmä ja emolehmähieho 151,50 89,10
sonni ja härkä 383,30 225,40

11 §
Teuraskaritsan laatupalkkion määrä

Teuraskaritsan laatupalkkiota voidaan myöntää 29 euroa eläimestä. Palkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 825 383 euroa. Jos eläinkohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinten kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinkohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

20 §
Tärkkelysperunapalkkion määrä

Tärkkelysperunapalkkiota voidaan myöntää palkkioon oikeuttavan tärkkelysperunan viljelyksessä olevalta peltoalalta 534 euroa hehtaarilta. Palkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 3 209 823 euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava palkkion määrä ylittää tai alittaa edellä mainitun enimmäismäärän, palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.