440/2015

Annettu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (768/2014) liite, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2015.

Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Neuvotteleva virkamies
Ville Heinonen

Liite

AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 13 §:N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ
Ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
KIELITIETEET
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Oikeustulkin erikoisammattitutkinto
OPETUS- JA KASVATUSTYÖ
Ammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto
Suntion ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto
KULTTUURIALA
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto Jalometallialan ammattitutkinto
Kultaajakisällin ammattitutkinto
Käsityöntekijän ammattitutkinto
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka alan kanssa)
Puusepänalan ammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Restaurointikisällin ammattitutkinto
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
Seppäkisällin ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
(yhteinen muu tekniikka ja liikenne -alan kanssa)
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Vaatetusalan ammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Veneenrakentajan ammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Verhoilijan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto
Jalometallialan erikoisammattitutkinto
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Käsityömestarin erikoisammattitutkinto
Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Puusepänalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto
Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto
Seppämestarin erikoisammattitutkinto
Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa)
Venemestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa)
Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto
Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto
Valokuvaajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto
Valokuvaajan erikoisammattitutkinto
TEATTERI JA TANSSI
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto
MUSIIKKI
Ammattitutkinto Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
LIIKETALOUS JA KAUPPA
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Finanssialan ammattitutkinto
Isännöinnin ammattitutkinto
Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto
Myynnin ammattitutkinto
Sihteerin ammattitutkinto
Taloushallinnon ammattitutkinto
Tullialan ammattitutkinto
Ulkomaankaupan ammattitutkinto
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto
Virastomestarin ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto
Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto
Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
LUONNONTIETEIDEN ALA
TIETOJENKÄSITTELY
Ammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto
Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto
Kylmäasentajan ammattitutkinto
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto
Maanmittausalan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Putkiasentajan ammattitutkinto
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto
Rakennustuotannon ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Teknisen eristäjän ammattitutkinto
Vesihuoltoalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto
Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto
Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto
Kylmämestarin erikoisammattitutkinto
Lattiamestarin erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Putkiasentajan erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto
Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA
Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto
Hitsaajan ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Koneenasentajan ammattitutkinto
Koneistajan ammattitutkinto
Laivanrakentajan ammattitutkinto
Levytekniikan ammattitutkinto
Metallien jalostuksen ammattitutkinto
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto
Valajan ammattitutkinto
Valumallin valmistajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto
Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto
Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto
Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto
Valajamestarin erikoisammattitutkinto
Valumallimestarin erikoisammattitutkinto
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto
Sähköasentajan ammattitutkinto
Sähköteollisuuden ammattitutkinto
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto
Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto
Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA
Ammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto
Kirjansitojan ammattitutkinto
Painajan ammattitutkinto
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Faktorin erikoisammattitutkinto
Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto
Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto
Painajamestarin erikoisammattitutkinto
Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto
Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Kondiittorin ammattitutkinto
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Leipurin ammattitutkinto
Lihanjalostajan ammattitutkinto
Lihantarkastuksen ammattitutkinto
Lihateollisuuden ammattitutkinto
Maidonjalostajan ammattitutkinto
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto
Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto
Leipurimestarin erikoisammattitutkinto
PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto
Kumialan ammattitutkinto
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto
Levyalan ammattitutkinto
Maalarin ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Muovimekaanikon ammattitutkinto
Paperiteollisuuden ammattitutkinto
Puusepänalan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Saha-alan ammattitutkinto
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
Levymestarin erikoisammattitutkinto
Maalarimestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Muovitekniikan erikoisammattitutkinto
Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto
Puusepänalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Sahamestarin erikoisammattitutkinto
Venemestarin erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Jalkinealan ammattitutkinto
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto
Nahanvalmistajan ammattitutkinto
Tekstiilialan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Tekstiilihuollon ammattitutkinto
Turkkurin ammattitutkinto
Vaatetusalan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuus alan kanssa)
Erikoisammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto
Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto
Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto
Tekstiilialan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto
Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto
Vaatetusalan erikoisammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto
Autokorimekaanikon ammattitutkinto
Automaalarin ammattitutkinto
Automyyjän ammattitutkinto
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto
Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
Lentokonetekniikan ammattitutkinto
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto
Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto
Rengasalan ammattitutkinto
Varaosamyyjän ammattitutkinto
Varastoalan ammattitutkinto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto
Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto
Autokorimestarin erikoisammattitutkinto
Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto
Automekaanikon erikoisammattitutkinto
Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto
Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto
Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
Varastoalan erikoisammattitutkinto
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto Kivimiehen ammattitutkinto
Kunnossapidon ammattitutkinto
(yhteinen eri teollisuusaloille)
Lukkosepän ammattitutkinto
Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto
Nuohoojan ammattitutkinto
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto
(yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto
Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto
Vartijan ammattitutkinto
Ympäristöhuollon ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto
Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto
Tekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
MAATILATALOUS
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto
Kengityssepän ammattitutkinto
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto
Seminologin ammattitutkinto
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
Viljelijän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto
Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto
Tallimestarin erikoisammattitutkinto
Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto
PUUTARHATALOUS
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto
Floristin ammattitutkinto Viheralan ammattitutkinto
Vihersisustajan ammattitutkinto
Viinintuotannon ammattitutkinto
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto
Viheralan erikoisammattitutkinto
KALATALOUS
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto
Kalanviljelijän ammattitutkinto
Kalastusoppaan ammattitutkinto
METSÄTALOUS
Ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto
(osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto)
Erikoisammattitutkinto Puunkorjuun erikoisammattitutkinto
Metsämestarin erikoisammattitutkinto
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA
Ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Luonnontuotealan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto
Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto
Riistamestarin erikoisammattitutkinto
MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS
Ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto
Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
SOSIAALIALA
Ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
TERVEYSALA
Ammattitutkinto Jalkojenhoidon ammattitutkinto
Kipsausalan ammattitutkinto
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto
Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET
Ammattitutkinto Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Päihdetyön ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto
Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto
Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto
Liikunnan ammattitutkinto
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto
Valmentajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Valmentajan erikoisammattitutkinto
TEKNISET TERVEYSPALVELUT
Ammattitutkinto Optiikkahiojan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto
KAUNEUDENHOITOALA
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto
Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
MATKAILUALA
Ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto
Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
Matkaoppaan ammattitutkinto
Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto
Ravintolakokin ammattitutkinto
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tarjoilijan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto
Dieettikokin erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto
Ruokamestarin erikoisammattitutkinto
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT
Ammattitutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto
PUHDISTUSPALVELUT
Ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto Siivousteknikon erikoisammattitutkinto
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.