436/2015

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (902/2014) 3 §:n nojalla:

1 §

Yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2014 tehty sopimus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2015 niin kuin siitä on sovittu.

Eduskunta on hyväksynyt sopimuksen 15 päivänä lokakuuta 2014 ja tasavallan presidentti 7 päivänä marraskuuta 2014. Hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 10 päivänä huhtikuuta 2015.

2 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (902/2014) tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2015. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt lain voimaantulon maakunnassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2015.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 34/2015)

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2015

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Pelastusylitarkastaja
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.