345/2015

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (930/2009) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 1383/2010 ja 251/2013, seuraavasti:

2 §

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan seuraavat tehtävät koko maan alueella:

1) tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetussa laissa (1233/2006) tarkoitetut valvontatehtävät;

2) rautatieliikenteen kaluston ja niiden mukana liikkuvien työntekijöiden työpaikkojen työsuojeluvalvonta;

3) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen rakennustyötä veden alla tekevän sukeltajan pätevyydestä annetun työministeriön päätöksen (1088/2011) 2 §:n tarkoittamaksi pätevyydeksi;

4) ulkomaisen tutkinnon hyväksyminen työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 14 §:ssä tarkoitetuksi pätevyydeksi;

5) sisävesiliikenteen ja siihen liittyvän ahtaustoiminnan työpaikkojen työsuojeluvalvonta, lukuun ottamatta Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toimialuetta;

6) laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain (1687/2009) 6 §:ssä tarkoitetut lausunnot.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on toimivaltainen hoitamaan koko maan alueella suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta annetussa laissa (209/2015) tarkoitetut valvontatehtävät.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue huolehtii aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden valvontaan liittyvän koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, viestinnästä sekä valvontaa tukevien tietokantojen ja rekisteritietojen ylläpidosta ja työsuojelunäyttelystä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.