341/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsiasiavaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen (274/2005) 3, 5 ja 7 § seuraavasti:

3 §
Muun henkilökunnan nimittäminen tai ottaminen

Lapsiasiavaltuutetun toimiston muun henkilökunnan nimittää tai ottaa lapsiasiavaltuutettu.

5 §
Neuvottelukunnan asettaminen ja kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa lapsiasiavaltuutetun ehdotuksesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan lapsiasianeuvottelukunnan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii lapsiasiavaltuutettu. Neuvottelukunnassa tulee olla edustettuina eri hallinnonalojen asiantuntemus, alue- ja paikallistason asiantuntemus sekä neuvottelukunnan toimialaan liittyvien järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen asiantuntemus.

Jos neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, muu jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, oikeusministeriö määrää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi samaa tahoa edustavan henkilön.

7 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta voi ottaa itselleen sivutoimisen sihteerin.

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta voi asettaa selvitys- ja työryhmiä sekä kuulla asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenille, sihteerille ja asiantuntijoille maksetaan palkkioita ja korvauksia oikeusministeriön määräysten mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä  26  päivänä  maaliskuuta 2015

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.