333/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (294/2014) 1 §:n 1 momentti ja 2 momentin 4—7 kohta, 2 §, 8 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

1 §
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen (630/1998) ja lukiolaissa tarkoitettuun lukiokoulutukseen (629/1998).

Yhteishakua ei käytetä otettaessa opiskelijoita:


4) ammatilliseen peruskoulutukseen, joka järjestetään ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella;

5) lennonjohdon perustutkintoon;

6) ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen;

7) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen;


2 §
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua käytetään otettaessa opiskelijoita:

1) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettuun lisäopetukseen;

2) lukiolaissa tarkoitettuun maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

3) ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen.

2 a §
Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen hakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 20 §:n 2 momentissa tarkoitetun erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävään:

1) ammatilliseen peruskoulutukseen;

2) ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen; sekä

3) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen.

8 §
Hakurekisteriin ilmoitettavat tiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa ja erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi ilmoittaa hakurekisteriin tiedot valintajärjestyksessä valittavaksi esitettävistä ja varasijalla olevista sekä tiedot hylätyistä hakijoista.

10 §
Hakutoiveet

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen haetaan yhdellä hakemuksella, jossa hakija voi esittää haluamassaan järjestyksessä enintään viisi hakutoivetta. Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa mukana olevaan opetukseen ja koulutukseen haetaan yhdellä hakemuksella, jossa hakija voi esittää haluamassaan järjestyksessä enintään kolme hakutoivetta. Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa mukana olevaan koulutukseen haetaan yhdellä hakemuksella, jossa hakija voi esittää haluamassaan järjestyksessä enintään viisi hakutoivetta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2015 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

  Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Johtaja
Mika Tammilehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.