301/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Laki maankäyttö- ja rakennuslain 117 i ja 166 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 i §:ään, sellaisena kuin se on laissa 958/2012, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi sekä 166 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 488/2007 ja 499/2010, uusi 5 momentti seuraavasti:

117 i §
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista annetussa laissa (300/2015) säädetään erikseen velvollisuudesta laatia käyttö- ja huolto-ohje eräille laajarunkoisille rakennuksille samoin kuin käyttö- ja huolto-ohjeen erityisistä sisältövaatimuksista kyseisten rakennusten osalta.


166 §
Rakennuksen kunnossapito

Rakennuksen omistajan on seurattava rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden kuntoa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

HE 336/2014
YmVM 21/2014
EV 290/2014

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.