266/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 15 §:n 2 momentin 6 kohta, sellaisena kuin se on laissa 542/2012, seuraavasti:

15 §
Palkansaajan vakuutusmaksuvelvollisuus

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, maksuvelvollisia eivät ole seuraavat henkilöt:


6) perhehoitaja, joka on tehnyt perhehoitolain (263/2015) 10 §:ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

HE 256/2014
StVM 48/2014
EV 313/2014

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.