225/2015

Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (120/2014) 3 §:ään uusi 7 momentti seuraavasti:

3 §
Suunnitelman sisältö

Vaalikauden viimeisessä julkisen talouden suunnitelmassa voidaan poiketa 2 momentissa säädetystä velvoitteesta asettaa rahoitusasematavoite koko julkiselle taloudelle ja sen kullekin osa-alueelle sekä 6 momentissa säädetystä velvoitteesta esittää tarvittavat yksilöidyt toimenpiteet ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus rahoitusasematavoitteiden saavuttamiseksi. Vaalikauden viimeisessä julkisen talouden suunnitelmassa on kuitenkin esitettävä arvio julkisen talouden sekä 1 momentissa tarkoitettujen julkisen talouden osa-alueiden rahoitusasemasta seuraavan neljän vuoden aikana.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2015.

  Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö
Juha Majanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.