173/2015

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain (1188/2014) 41 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin kalastaminen troolilla on kielletty ICES-osa-alueilla 25—27, 28.2 ja Suomen perusviivan ulkopuolella osa-alueella 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 59°47’N eteläpuolella silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015 annetun valtioneuvoston asetuksen (1441/2014) 3 §:n 1 momentissa säädetyn suurimman sallitun kilohailisaaliin täyttymisen vuoksi.

2 §

Edellä 1 §:ssä mainituilta alueilta tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten ennen tämän asetuksen voimantuloa troolilla pyytämien silakka- ja kilohailisaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleensijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 12 päivään maaliskuuta 2015.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2015.

  Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Kalatalousylitarkastaja
Ali Lindahl

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.