163/2015

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2015

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen (1048/2010) 22 § sekä liitteet 1, 3, 4, 5, 8 ja 9, sellaisena kuin niistä on liite 1 asetuksessa 633/2013, liitteet 3 ja 8 asetuksessa 693/2014 ja liitteet 4 ja 9 asetuksessa 158/2014, seuraavasti:

22 §
Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus 10 prosentilla alennettuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

  Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 2015

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Liite 1

Paikalliskorotuksen perusarvot

Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 1—3) 35 100
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö (vaativuustasot 4—5) 34 700
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) 26 100
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 21 200
Ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, II palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 18 700
Avustaja, hallinnollinen avustaja, III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 16 400
Osastosihteeri 13 700
Muut 12 700

Liite 3

Ulkomaanedustuksen asemapaikkojen kalleuskertoimet 1.3.2015 LUKIEn
Asemapaikka Kerroin
Oslo 1,350
Tokio
Kööpenhamina 1,300
Moskova
Peking
Shanghai
Soul
Abuja 1,250
Bern
Geneve
Hongkong
New York 1,200
Ramallah
Singapore
Tel Aviv
Pariisi 1,150
Beirut 1,100
Berliini
Canberra
Kabul
Lontoo
Los Angeles
Petroskoi
Pietari
Reykjavik
Tukholma
Washington
Bryssel 1,050
Dublin
Luxemburg
Maputo
Ottawa
Rooma
Strasbourg
Wien
Ateena 1,000
Bangkok
Bogota
Buenos Aires
Haag
Lima
Madrid
Abu Dhabi 0,950
Ankara
Astana
Bagdad
Brasiilia
Dar es Salaam
Jakarta
Lissabon
Nikosia
Zagreb
Bratislava 0,900
Kuala Lumpur
Ljubljana
Lusaka
Murmansk
Nairobi
New Delhi
Riad Riika
Tallinna
Teheran
Yangon
Addis 0,850
Abeba
Belgrad
Budapest
Kairo
Praha
Pristina
Rabat
Santiago de Chile
Sofia
Varsova
Alger 0,800
Bukarest
Damaskos
Hanoi
Mexico
Pretoria
Vilna
Kathmandu 0,750
Kiova
Minsk
Tunis
Windhoek 0

Liite 4

Varustautumiskorvausten määrät

Virkanimike tai tehtävä Varustautumiskorvaus euroa
Diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikkö taikka johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- tai COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) 14 700
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 12 900
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija tai lehdistövirkamies 10 900
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri 7 400
Muut 5 300
Edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kulunut aika täysinä vuosina Prosenttiosuus täydestä korvauksesta
3 vuotta 30 %
4 vuotta 40 %
5 vuotta 50 %
6 vuotta 60 %
7 vuotta 70 %
8 vuotta 80 %
9 vuotta 90 %

Liite 5

Muuttokuutioiden enimmäismäärät

Virkanimike tai tehtävä Muuttokuutioiden enimmäismäärä m3
Edustuston päällikkö 30
Diplomaattisen edustuston johtava virkamies, II-virkamies (Berliini, Geneve, Lontoo, Moskova, NATO-edustusto, Pariisi, Peking, Tallinna, Tokio, Tukholma, Washington, YK-edustusto), Coreper I- ja COPS-suurlähettiläs (EU-edustusto), ETYJ-suurlähettiläs (Wien) 40
Muu ulkoasiainneuvos, lähetystöneuvos, I palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 35
Ulkoasiainsihteeri, avustaja, II tai III palkkausryhmän erityisasiantuntija, poliisin erityisasiantuntija, rajavalvonta-asiantuntija ja lehdistövirkamies 30
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri, hallinnollinen avustaja, osastosihteeri 25
Muut 20

Liite 8

Olosuhdeluokitus ja korvausmäärät

Olosuhdeluokitus:

1 2 3 4 5
Canberra Los Angeles Singapore Bukarest Hongkong Abu Dhabi Sofia Belgrad Moskova Pietari Soul Tokio Ankara Buenos Aires Kuala Lumpur Pretoria Rabat Santiago de Chile Tunis Windhoek
6 7 8 9 10
Astana Bangkok Brasiilia Kiova Lima Minsk Peking Petroskoi Shanghai Tel Aviv Bogota Hanoi Mexico Murmansk Pristina Beirut Dar es Salaam Lusaka Maputo Nairobi Riad Alger Jakarta Kairo New Delhi Ramallah Yangon Addis Abeba Damaskos Kathmandu Teheran
11 12 13 14 15
Abuja Kabul

Korvausmäärät:

Olosuhdeluokka Euroa kuukaudessa
1 70
2 140
3 210
4 280
5 350
6 420
7 490
8 560
9 630
10 700
11 770
12 840
13 910
14 980
15 1050

Liite 9

ASUNTOKORVAUKSENA MAKSETTAVIEN VUOKRIEN ENIMMÄISMÄÄRÄT (VUOKRAKATOT) ASEMAPAIKOITTAIN

Kotiedustus = pienimuotoinen kotiedustaminen mahdollista

Edustusto Edustustyö VAL 1-2 henkilöä 3 henkilöä 4 henkilöä 5 henkilöä
Abu Dhabi Ei kotiedustusta AED 10550 13050 15050 16550
Kotiedustus AED 12050 15050 18050 20050
Abuja Ei kotiedustusta USD 5100 5500 5800 6300
Kotiedustus USD 5850 6300 6400 6950
Addis Abeba Ei kotiedustusta USD 3100 3300 3500 3700
Kotiedustus USD 3550 3800 3850 4050
Alger Ei kotiedustusta DZD 217400 230000 260000 325200
Kotiedustus DZD 250000 264500 286000 357700
Ankara Ei kotiedustusta EUR 1000 1500 1750 1850
Kotiedustus EUR 1250 1800 2100 2200
Astana Ei kotiedustusta USD 1900 2200 2400 2500
Kotiedustus USD 2200 2550 2650 2750
Ateena Ei kotiedustusta EUR 950 1250 1400 1600
Kotiedustus EUR 1200 1600 1850 2100
Bangkok Ei kotiedustusta TBH 60100 69300 80800 92350
Kotiedustus TBH 69300 80800 98150 109700
Beirut Ei kotiedustusta USD 2550 3400 3600 3750
Kotiedustus USD 2950 3900 3950 4150
Belgrad Ei kotiedustusta EUR 1200 1500 1800 2100
Kotiedustus EUR 1450 1800 2100 2450
Berliini Ei kotiedustusta EUR 1350 1700 1950 2150
Kotiedustus EUR 2100 2150 2350 2550
Bern Ei kotiedustusta CHF 1800 2200 2600 3000
Kotiedustus CHF 2200 2700 3200 3600
Bogota Ei kotiedustusta USD 2500 3400 4300 4500
Kotiedustus USD 2850 3900 4750 4950
Brasiilia Ei kotiedustusta BRL 5000 6000 6850 8100
Kotiedustus BRL 6200 7450 8700 9950
Bratislava Ei kotiedustusta EUR 1250 1650 1950 2250
Kotiedustus EUR 1550 2050 2350 2700
Bryssel Ei kotiedustusta EUR 1450 1750 1900 2150
Kotiedustus EUR 1650 1900 2050 2350
Budapest Ei kotiedustusta EUR 1150 1600 1800 2000
Kotiedustus EUR 1400 1900 2200 2400
Buenos Aires Ei kotiedustusta USD 2350 2700 3000 3200
Kotiedustus USD 2800 3350 3550 3600
Bukarest Ei kotiedustusta EUR 1600 1900 2100 2300
Kotiedustus EUR 1950 2550 2700 2950
Canberra Ei kotiedustusta AUD 2400 3000 3450 3900
Kotiedustus AUD 3000 4100 4750 5450
Damaskos Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Dar Es Salaam Ei kotiedustusta USD 2700 3400 4300 4550
Kotiedustus USD 3100 3900 4750 5000
Dublin Ei kotiedustusta EUR 1900 2550 3000 3600
Kotiedustus EUR 2550 3150 3700 4200
Geneve Ei kotiedustusta CHF 3550 4300 4850 5350
Kotiedustus CHF 4300 5150 5800 6450
Haag Ei kotiedustusta EUR 1750 2050 2250 2750
Kotiedustus EUR 2050 2350 2550 3300
Hanoi Ei kotiedustusta USD 2100 2400 2700 3000
Kotiedustus USD 2600 2900 3150 3450
Hongkong Ei kotiedustusta HKD 39650 47550 55500 63400
Kotiedustus HKD Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle
Jakarta Ei kotiedustusta USD 2800 3200 3650 4050
Kotiedustus USD 3350 3750 4150 4400
Kabul Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja  ei määritellä.
Kotiedustus USD
Kairo Ei kotiedustusta EUR 1500 1750 2050 2350
Kotiedustus EUR 1750 2150 2550 2950
Kathmandu Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Kiova Ei kotiedustusta EUR 1900 2300 2550 2850
Kotiedustus EUR 2300 2750 3050 3400
Kuala Lumpur Ei kotiedustusta MYR 6250 7950 9100 10200
Kotiedustus MYR 7400 9650 10800 11900
Kööpenhamina Ei kotiedustusta DKK 15500 18250 19100 21000
Kotiedustus DKK 17800 21000 21000 23100
Lima Ei kotiedustusta USD 1250 1500 1750 1950
Kotiedustus USD 1600 1850 2050 2250
Lissabon Ei kotiedustusta EUR 1500 1650 1900 2100
Kotiedustus EUR 1800 2100 2300 2600
Ljubljana Ei kotiedustusta EUR 1050 1250 1500 1700
Kotiedustus EUR 1400 1600 1900 2100
Lontoo Ei kotiedustusta GBP 3150 3600 4400 4750
Kotiedustus GBP 3950 4350 5250 5650
Los Angeles Ei kotiedustusta USD 3000 3200 3500 4150
Kotiedustus USD 3450 3700 3850 4550
Lusaka Ei kotiedustusta USD 2000 2400 3000 3300
Kotiedustus USD 2300 2750 3300 3650
Luxemburg Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Kotiedustus EUR 1500 1800 2000 2300
Madrid Ei kotiedustusta EUR 1450 1700 2050 2300
Kotiedustus EUR 1800 2050 2500 2800
Maputo Ei kotiedustusta USD 3650 3900 4300 4600
Kotiedustus USD 4200 4500 4750 5050
Mexico Ei kotiedustusta USD 2250 2650 2850 3250
Kotiedustus USD 2750 3100 3450 3850
Minsk Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Moskova Ei kotiedustusta EUR 3200 3650 4000 4350
Kotiedustus EUR 4250 4600 4850 5150
Murmansk Ei kotiedustusta RUB Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus RUB
Nairobi Ei kotiedustusta KES 178600 223250 253050 282800
Kotiedustus KES 223250 267900 297700 327450
New Delhi Ei kotiedustusta INR 290000 320000 340000 350000
Kotiedustus INR 333500 368000 374000 385000
New York Ei kotiedustusta USD 5400 7200 8650 9800
Kotiedustus USD 5400 7200 8650 9800
Nikosia Ei kotiedustusta EUR 800 950 1200 1450
Kotiedustus EUR Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Oslo Ei kotiedustusta NOK 17700 20050 23600 25950
Kotiedustus NOK 21250 23600 28300 30650
Ottawa Ei kotiedustusta CAD 2750 3050 3300 3600
Kotiedustus CAD 3150 3700 4150 4500
Pariisi Ei kotiedustusta EUR 2500 2950 3500 3950
Kotiedustus EUR 3250 3850 4350 4900
Peking Ei kotiedustusta CNY 18450 24600 28250 33200
Kotiedustus CNY 22150 29500 34400 39350
Petroskoi Ei kotiedustusta EUR Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus EUR
Pietari Ei kotiedustusta EUR 2050 2250 2450 2550
Kotiedustus EUR 2450 2650 2850 3050
Praha Ei kotiedustusta EUR 1300 1550 1750 2000
Kotiedustus EUR 1650 1850 2100 2400
Pretoria Ei kotiedustusta ZAR 13950 18150 20950 23750
Kotiedustus ZAR 18150 20950 23750 26500
Pristina Ei kotiedustusta EUR 1000 1200 1300 1500
Kotiedustus EUR 1150 1400 1450 1650
Rabat Ei kotiedustusta MAD 17000 18000 20000 22000
Kotiedustus MAD 19550 20700 22000 24200
Ramallah Ei kotiedustusta USD Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus USD
Reykjavik Ei kotiedustusta ISK 160000 220000 260000 320000
Kotiedustus ISK 184000 253000 286000 352000
Riad Ei kotiedustusta SAR 9100 13700 17500 21500
Kotiedustus SAR 10450 15750 19250 23650
Riika Ei kotiedustusta EUR 1150 1300 1550 1750
Kotiedustus EUR 1300 1500 1700 1950
Rooma Ei kotiedustusta EUR 2000 2250 2450 2650
Kotiedustus EUR 2550 2850 3100 3250
Santiago de Chile Ei kotiedustusta CLP 841700 1052100 1262500 1543100
Kotiedustus CLP 1122250 1402800 1543050 1963900
Shanghai Ei kotiedustusta CNY 23500 29350 35250 41100
Kotiedustus CNY 29350 35250 42250 49300
Singapore Ei kotiedustusta SGD 6200 6800 7350 8500
Kotiedustus SGD Vuokrakattoja ei määritellä tälle ryhmälle.
Sofia Ei kotiedustusta EUR 1550 1750 2050 2300
Kotiedustus EUR 1850 2050 2450 2800
Soul Ei kotiedustusta KRW 3670650 5027900 6076650 6816950
Kotiedustus KRW 4404800 6082850 7341350 8180350
Strasbourg Ei kotiedustusta EUR 950 1150 1400 1650
Kotiedustus EUR 1100 1300 1550 1800
Tallinna Ei kotiedustusta EUR 1100 1500 1700 2000
Kotiedustus EUR 1400 1850 2100 2350
Teheran Ei kotiedustusta USD 2300 2800 3250 3650
Kotiedustus USD 2700 3350 3850 4400
Tel Aviv Ei kotiedustusta USD 3150 3700 4400 4850
Kotiedustus USD 3900 4600 5550 6300
Tokio Ei kotiedustusta JPY 487200 584650 662600 730800
Kotiedustus JPY 584650 730800 828250 925700
Tukholma Ei kotiedustusta SEK 17850 23400 25650 27900
Kotiedustus SEK 22300 26750 30100 33450
Tunis Ei kotiedustusta TND 2500 2700 3100 3200
Kotiedustus TND 2900 3100 3400 3500
Varsova Ei kotiedustusta PLN 5200 6150 7100 8050
Kotiedustus PLN 6650 8050 9000 9950
Vilna Ei kotiedustusta EUR 1050 1200 1350 1500
Kotiedustus EUR 1300 1450 1650 2000
Washington Ei kotiedustusta USD 2900 3600 3950 4250
Kotiedustus USD 3850 4350 4850 5150
Wien Ei kotiedustusta EUR 1900 2100 2400 2600
Kotiedustus EUR 2400 2600 2800 3050
Windhoek Ei kotiedustusta NAD 23000 23000 23000 26000
Kotiedustus NAD 26450 26450 26450 28600
Yangon Ei kotiedustusta MMK Vuokrakattoja ei määritellä.
Kotiedustus MMK
Zagreb Ei kotiedustusta EUR 1050 1450 1700 1900
Kotiedustus EUR 1450 1800 2100 2350

Jos henkilömäärä ylittää viisi henkilöä, jokainen lisähenkilö korottaa viidelle henkilölle määriteltyä enimmäismäärää 10 prosentilla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.