138/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Laki museolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään museolakiin (729/1992) uusi 3 a § seuraavasti:

3 a §

Valtakunnalliseksi erikoismuseoksi opetus- ja kulttuuriministeriö voi hakemuksesta nimetä museon:

1) joka edustaa valtakunnallisesti merkittävää toimialaa;

2) joka on toimialan kannalta tarpeellinen;

3) jolla on omalla toimialallaan valtakunnallisesti merkittävä kokoelma; ja

4) jolla on edellytykset suoriutua valtakunnalliselle erikoismuseolle tämän lain nojalla säädetyistä tehtävistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi museon ylläpitäjää kuultuaan peruuttaa valtakunnallisen erikoismuseon aseman, jos museo ei enää täytä 1 momentissa säädettyjä edellytyksiä tai museo ei suorita tämän lain nojalla säädettyjä tehtäviä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

Tämän lain voimaan tullessa valtakunnallisiksi erikoismuseoiksi nimettyinä olevien museoiden on viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 osoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle täyttävänsä 3 a §:ssä säädetyt edellytykset.

HE 303/2014
SiVM 17/2014
EV 275/2014

  Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.