118/2015

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (339/2011) 3 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

3 §
Muut seulonnat

Seulonnan järjestäjän on hankittava 1 momentin mukaisesta säteilylle altistavasta seulonnasta Säteilyturvakeskuksen lausunto säteilyn käytöstä. Jos seulonnan järjestäjä arvioi seulonnan oikeutetuksi, sen on esitettävä 1 momentissa tarkoitettu säteilylle altistavaa seulontaa koskeva arvio Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarkastettavaksi ennen seulonnan aloittamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa tästä kolmen kuukauden kuluessa järjestäjälle lausunnon siitä, onko seulonnalla saavutettava kansanterveydellinen hyöty suurempi kuin siitä aiheutuva kokonaishaitta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

  Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Ruuhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.