111/2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (843/2013) 3 §:n 21 kohta seuraavasti:

3 §
Helposti leviävät eläintaudit

Helposti leviäviä eläintauteja ovat seuraavat taudit:


21) ISA-viruksen genotyypin HPR (HPR-geenin alueella deletio) aiheuttamat tartunnat (tarttuva lohen anemia eli ISA-tauti).


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 2015.

Komission täytäntöönpanodirektiivi 2014/22/EU; (32014L0022); EUVL N:o L 44, 14.2.2014, s.45

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri 
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.