110/2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (743/2009) 5 ja 10 § sekä 13 §:n 4 momentti, seuraavasti:

5 §
Poikkeukset yksittäisessä tapauksessa

Jos ajoneuvon käyttö sotilaalliseen tarkoitukseen tai muu erityinen syy sitä edellyttää, pääesikunta voi yksittäisessä tapauksessa päättää 3 ja 4 §:ssä säädetystä poiketen, mihin rekisteriin ajoneuvo merkitään, tai ettei ajoneuvoa rekisteröidä.

10 §
Rekisterikilpien käyttö

Erikoisajoneuvoa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä, jotka kiinnitetään eteen ja taakse.

Pyörillä varustetulle maastoajoneuvolle annetaan yksi rekisterikilpi, joka on kiinnitettävä eteen.

Rekisteritunnus maalataan panssariajoneuvon eteen ja taakse. Maalaus saadaan tehdä ennen ensirekisteröintiä. Rekisteritunnus on peitettävä näkyvistä kunnes ensirekisteröinti on suoritettu.

Panssariajoneuvoa liikenteessä kuljetettaessa ajoneuvon takana olevaan rekisteritunnukseen sovelletaan rekisterikilven sijaintia ja näkyvyyttä koskevia säännöksiä. Edessä oleva tunnusmaalaus saadaan tarvittaessa tehdä säädettyä pienempää merkkikokoa käyttäen.

13 §
Siirtokilpi

Siirtokilvet ja todistus puolustusvoimien siirtoluvasta on palautettava niiden luovuttajalle seitsemän päivän kuluessa siirtoluvan voimassaoloajan päätymisestä. Palautuksesta on tehtävä merkintä sotilasajoneuvorekisteriin.


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2015.

  Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2015

Puolustusministeri
Carl Haglund

Esittelijä
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.