62/2015

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1130/2014) liite, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2015.

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Elina Kotovirta

Liite

25D-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25E-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25G-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-3,4-dimetyylifenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25I-NBMD (N-(1,3-bentsodioks-4-yylimetyyli)-2-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)etaaniamiini)

25iP-NBOMe (2-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yyli)fenyyli]-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

25N-NBOMe (2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenyyli)-N-(2-metoksibentsyyli)etaaniamiini)

2C-C (2-(2,5-dimetoksi-4-kloorifenyyli)etaaniamiini)

2C-D (2-(2,5-dimetoksi-4-metyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-E (2-(2,5-dimetoksi-4-etyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-G (2-(2,5-dimetoksi-3,4-dimetyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-N (2-(2,5-dimetoksi-4-nitrofenyyli)etaaniamiini)

2C-P (2-(2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylifenyyli)etaaniamiini)

2C-T-4 (2-[2,5-dimetoksi-4-(propan-2-yylisulfanyyli)fenyyli]etaaniamiini)

3C-E (1-(3,5-dimetoksi-4-etoksifenyyli)propan-2-amiini)

3C-P (1-(3,5-dimetoksi-4-propoksifenyyli)propan-2-amiini)

5F-AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-ADBICA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

5F-AKB48 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

5F-AMB (metyyli-N-{[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli]karbonyyli}valinaatti)

5F-AMBICA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

5F-PB-22 indatsolianalogi (kinolin-8-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

5F-SDB-006 (N-bentsyyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

5FUR-144 (XLR-11) ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

A-796,260 ({1-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1H-indol-3-yyli}(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

A-796,260 isomeeri ((2E)-3,4,4-trimetyyli-1-{1-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1H-indol-3-yyli}pent-2-en-1-oni)

A-834,735 ([1-(tetrahydro-2H-pyraani-4-metyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

A-836,339 (N-[(2E)-3-(2-metoksietyyli)-4,5-dimetyyli-1,3-tiatsoli-2(3H)-ylideeni]-2,2,3,3-tetrametyylisyklopropaanikarboksamidi)

AB-005 ([1-[(1-metyyli-2-piperidinyyli)metyyli]-1H-indoli-3-yyli](2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)-metanoni)

AB-CHMINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-FUBINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-FUBINACA 2-fluoribentsyyli-isomeeri (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(2-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AB-PINACA (N-(1-amino-3-metyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

4-AcO-DALT (3-{2-[di(prop-2-en-1-yyli)amino]etyyli-1}H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DIPT (3-{2-[di(propan-2-yyli)amino]etyyli-1}H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DMT (3-[2-(dimetyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-DPT (3-[2-(dipropyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

4-AcO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-yyli-asetaatti)

ADB-FUBINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi

ADBICA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksamidi)

ADB-PINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyyli-1-oksobutan-2-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

α-Metyylifentanyylin butaaniamidianalogi (2-metyyli-N-fenyyli-N-[1-(1-fenyylipropan-2-yyli)piperidin-4-yyli]propanamidi)

α-Pyrrolidiinibutyrofenoni (α-PBP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

α-Pyrrolidiinienantofenoni (α-PEP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)heptan-1-oni)

α-Pyrrolidiiniheksanofenoni (α-PHP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

α-Pyrrolidiinipropiofenoni (PPP) (1-fenyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

Allyylieskaliini (AL) (2-[3,5-dimetoksi-4-(prop-2-eeni-1-yylioksi)fenyyli]etaaniamiini)

AM-1220 ({|1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}(naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-1220 atsepaani-isomeeri ([1-(1-metyyliatsepan-3-yyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-1248 ({1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli} (trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)metanoni)

AM-1248 atsepaani-isomeeri ([1-(1-metyyliatsepan-3-yyli)-1H-indoli-3-yyli](trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)metanoni)

AM-2201 bentsimidatsolianalogi (FUBIMINA) ((1-(5-fluoripentyyli)-1H-bentso[d]imidatsoli-2-yyli)(naftaleeni-1-yyli)metanoni)

AM-2201 indatsolianalogi ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indatsol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

AM-2201 indatsolikarboksamidianalogi (1-(5-fluoripentyyli)-N-(naftalen-2-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

AM-2201 karboksylaattianalogi kinoliinijohdos (5F-PB-22) (kinolin-8-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

AM-2232 ([3-(naftalen-1-yylikarbonyyli)-1H-indol-1-yyli]pentaaninitriili)

AM-2233 ((2-jodifenyyli){1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}metanoni)

AM-6527 (1-pentyyli-N-(naftalen-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

AM-6527 5-fluoripentyylijohdos (1-(5-fluoripentyyli)-N-(naftalen-2-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

AM-679 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694 (1-[(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694 etyylijohdos ((2-etyylifenyyli)[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

AM-694 kloorijohdos (1-[(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli]-(2-jodifenyyli)metanoni)

AM-694 metyylijohdos ([1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli](2-metyylifenyyli)metanoni)

3-Amino-1-fenyylibutaani (4-fenyylibutaani-2-amiini)

2-Aminoindaani (2-AI) (2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini)

2-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (2-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yyli)propaani-2-amiini)

3-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (3-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-3-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (4-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yyli)propaani-2-amiini)

5-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (5-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (6-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-6-yyli)propaani-2-amiini)

7-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydro-1H-indeeni (7-APDI) (1-(2,3-dihydro-1H-inden-7-yyli)propaani-2-amiini)

2-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (2-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-2-yyli)propaani-2-amiini)

3-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (3-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-3-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (4-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-4-yyli)propaani-2-amiini)

5-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (5-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-5-yyli)propaani-2-amiini)

6-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (6-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-6-yyli)propaani-2-amiini)

7-(2-Aminopropyyli)-2,3-dihydrobentsofuraani (7-APDB) (1-(2,3-dihydro-1-bentsofuran-7-yyli)propaani-2-amiini)

2-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (2-APB) (1-(1-bentsofuran-2-yyli)propaani-2-amiini)

3-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (3-APB) (1-(1-bentsofuran-3-yyli)propaani-2-amiini)

4-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (4-APB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)propaani-2-amiini)

7-(2-Aminopropyyli)bentsofuraani (7-APB) (1-(1-bentsofuran-7-yyli)propaani-2-amiini)

Apinaca (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

Asetyylifentanyyli (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi)

BB-22 (kinolin-8-yyli 1-(sykloheksyylimetyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

Bentsedroni (4-MBC) (2-(bentsyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)butan-1-oni (BMDB) (1-(1,3-betsodioksol-5-yyli)-2-(bentsyyliamino)butan-1-oni)

2-Bentsyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propan-1-oni (BMDP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(bentsyyliamino)propan-1-oni)

4-Bentsyylipiperidiini (4-(fenyylimetyyli)piperidiini)

β-Me-PEA (2-fenyylipropan-1-amiini)

bk-2C-B (2-amino-1-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)etanoni)

Brefedroni (4-BMC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni) 8-Bromi-2,3,6,7-bentso-dihydro-difuraani-etyyliamiini (2C-B-Fly) (2-(8-bromi-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bentsofuran-4-yyli)etaaniamiini)

4-Bromiamfetamiini (4-BA) (1-(4-bromifenyyli)propan-2-amiini)

2-Bromimetoksetamiini (2-(2-bromi-5-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanoni)

4-Bromoetkatinoni (4-BEC) (1-(4-bromifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

Bufedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)

Butyloni (bk-MBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)butan-1-oni)

CP 47,497 (2-(3-hydroksisykloheksyyli)-5-(2-metyylioktan-2-yyli)fenoli); ja sen C6, C8, C9 homologit

CRA-13 (naftalen-1-yyli[4-(pentyylioksi)naftalen-1-yyli]metanoni)

Desoksi-D2PM ((2R)-2-(difenyylimetyyli)pyrrolidiini)

Dibutyloni (bk-MMBDB) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)butan-1-oni)

Difenidiini (1-(1,2-difenyylietyyli)piperidiini)

Difenyyliprolinoli (D2PM) (difenyyli[(2S)-pyrrolidin-2-yyli]metanoli)

Di-isopropyylitryptamiini (DIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

Diklatsepaami (7-kloori-5-(2-kloorifenyyli)-1-metyyli-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

Dimetokaiini (3-(dietyyliamino)-2,2-dimetyylipropyyli-4-aminobentsoaatti)

2,4-dimetoksiamfetamiini (2,4-DMA) (1-(2,4-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

3,4-Dimetoksi-α-pyrrolidinovalerofenoni (3,4-DMeO-α-PVP) (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

Dimetyloni (bk-MDDMA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(dimetyyliamino)propan-1-oni)

Dimetyyliamfetamiini (N,N-dimetyyli-1-fenyylipropan-2-amiini)

3,4-Dimetyylietkatinoni (3,4-DMEC) (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

3,4-Dimetyylimetkatinoni (3,4-DMMC) (1-(3,4-dimetyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

DMMA (1-(3,4-dimetoksifenyyli)-N-metyylipropan-2-amiini)

DOC (1-(4-kloori-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

DOI (1-(4-jodi-2,5-dimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

EAM-2201 ((4-etyylinaftalen-1-yyli)[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

Eskaliini (2-(4-etoksi-3,5-dimetoksifenyyli)etaaniamiini)

Etakvaloni (3-(2-etyylifenyyli)-2-metyylikinatsolin-4-oni)

Etyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)propan-1-oni)

Etyylikatinoni (2-(etyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

4-Etyylimetkatinoni (4-EMC) (1-(4-etyylifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

Eutyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(etyyliamino)butan-1-oni)

FDU-PB-22 (naftalen-1-yyli 1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

Fentanyylin butaaniamidianalogi (N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)-piperidin-4-yyli]butanamidi)

1-Fenyyli-2-(piperidin-1-yyli)butan-1-oni

1-Fenyylietyyliamiini (1-PEA) (1-fenyylietaaniamiini)

Flefedroni (4-FMC) (1-(4-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

Flubromatsepaami (7-bromi-5-(2-fluorifenyyli)-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

4-Fluoributyrfentanyyli (4F-BF) (N-(4-fluorifenyyli)-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperid-4-yyli]butanamidi)

1-(4-Fluorifenyyli)-2-(piperidin-1-yyli)pentan-1-oni

4-Fluorikatinoni (2-amino-1-(4-fluorifenyyli)propan-1-oni)

2-Fluorimetkatinoni (2-FMC) (1-(2-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

3-Fluorimetkatinoni (3-FMC) (1-(3-fluorifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

4-Fluori-N-isopropyylinorpentedroni (1-(4-fluorifenyyli)-2-(propan-2-yyliamino)pentan-1-oni)

FUB-AKB48 (1-(4-fluoribentsyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.13,7]dek-1-yyli)-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

FUB-PB-22 (kinolin-8-yyli-1-(4-fluoribentsyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

Gammabutyrolaktoni (GBL) (dihydrofuran-2(3H)-oni)

Harmiini (7-metoksi-1-metyyli-9H-β-karboliini)

4-HO-DET (3-[2-(dietyyliamino)etyyli]-1H-indol-4-oli)

4-HO-DIPT (3-{2[di(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HO-MET (3-{2-[etyyli(metyyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HO-MIPT (3-{2-[metyyli(propan-2-yyli)amino]etyyli}-1H-indol-4-oli)

4-HTMPIPO (4-hydroksi-3,3,4-trimetyyli-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)pentan-1-oni)

HU-210 ((6aR,10aR)-9-(Hydroksimetyyli)-6,6-dimetyyli-3-(2-metyylioktan-2-yyli)-6a,7,10,10a-tetrahydrobentso[c]kromen-1-oli)

[4-(Hydroksimetyyli)fenyyli](1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni

Ibogaiini (12-metoksi-ibogamiini)

4-Jodi-2-aminoindaani (4-IAI) (4-jodi-2-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni)

5-Jodi-2-aminoindaani (5-IAI) (5-jodi-2-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni)

JWH-007 ((2-metyyli-1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-015 ((2-metyyli-1-propyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-018 adamantyylijohdos (AB-001) ((1-fenyyli-1H-indol-3-yyli)(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)metanoni)

JWH-018 adamantyylikarboksamidijohdos (APICA) (1-pentyyli-N-(trisyklo[3.3.1.1 3,7]dek-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

JWH-018 indatsolianalogi (THJ-018) (naftalen-1-yyli(1-pentyyli-1H-indatsol-3-yyli)metanoni)

JWH-018 kinoliinikarboksylaattianalogi (PB-22) (kinolin-8-yyli-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksylaatti)

JWH-018 N-(5-bromipentyyli) johdos ([1-(5-bromipentyyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-018 N-(5-klooripentyyli) johdos ([1-(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-019 ((1-heksyyli-1H-indol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-022 (naftalen-1-yyli[1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

JWH-030 (naftalen-1-yyli(1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli)metanoni)

JWH-073 metyylijohdos ((1-butyyli-1H-indol-3-yyli)(4-metyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-122 ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-122 pentenyyli 2-metyyli-indolijohdos ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(2-metyyli-1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-122 pentenyylijohdos ((4-metyylinaftalen-1-yyli)(1-(pent-4-en-1-yyli)-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-145 (naftalen-1-yyli(1-pentyyli-5-fenyyli-1H-pyrrol-3-yyli)metanoni)

JWH-182 ((1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)(4-propyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-200 (1-[2-(4-morfolino)etyyli]-3-(1-naftoyyli)indoli)

JWH-203 (2-(2-kloorifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-210 ((4-etyylinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-250 (2-(2-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-250 1-(2-metyleeni-N-metyyli-piperidyyli) -johdos (2-(2-metoksifenyyli)-1-{1-[(1-metyylipiperidin-2-yyli)metyyli]-1H-indol-3-yyli}etanoni)

JWH-251 (2-(2-metyylifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-302 (2-(3-metoksifenyyli)-1-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)etanoni)

JWH-307 ([5-(2-fluorifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-307 bromianalogi ((5-(2-bromifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli)(naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-368 ([5-(3-fluorifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-370 ([5-(2-metyylifenyyli)-1-pentyyli-1H-pyrrol-3-yyli](naftalen-1-yyli)metanoni)

JWH-387 ((4-brominaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-398 ((4-kloorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-412 ((4-fluorinaftalen-1-yyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

JWH-412 5-fluoripentyylijohdos ((4-fluorinaftalen-1-yyli)[1-(5-fluoripentyyli)-1H-indol-3-yyli]metanoni)

Kamfetamiini (N-metyyli-3-fenyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-amiini)

4-Klooriamfetamiini (4-CA) (1-(4-kloorifenyyli)propan-2-amiini)

4′-Kloori-α-pyrrolidiinipropiofenoni (4′-kloori-α-PPP) (1-(4-kloorifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

Lysergihapon 2,4-dimetyyliatsetididi (LSZ) ([(2S, 4S)-2,4-dimetyyliasetidin-1-yyli][(8b)-6-metyyli-9,10-didehydroergol-8-yyli]metanoni)

M5FPIC (metyyli-1-(5-fluoropentyyli)-1H-indoli-karboksylaatti)

MAM-2201 klooripentyylijohdos ([1-(5-klooripentyyli)-1H-indol-3-yyli](4-metyylinaftalen-1-yyli)metanoni)

MBDB (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylibutan-2-amiini)

MBZP (1-bentsyyli-4-metyylipiperatsiini)

MDDM (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N,N-dimetyylipropan-2-amiini)

Mebrokvaloni (3-(2-bromofenyyli)-2-metyylikinatsolin-4(3H)-oni)

2-Me-DMT (N,N-dimetyyli-2-(2-metyyli-1H-indoli-3-yyli)etaaniamiini)

Meklonatsepaami ((3S)-5-(kloorifenyyli)-3-metyyli-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bentsodiatsepin-2-oni)

5-MeO-AMT (1-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(prop-2-en-1-yyli)prop-2-en-1-amiini)

5-MeO-DET (N,N-dietyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etaaniamiini)

5-MeO-DIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-(propan-2-yyli)propan-2-amiini)

5-MeO-DMT (2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N,N-dimetyylietaaniamiini)

5-MeO-DPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)

5-MeO-MALT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyyli-prop-2-eeni-1-amiini)

5-MeO-MET (N-etyyli-2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)-N-metyylietaaniamiini)

5-MeO-MIPT (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)

Mepirapiimi ((4-metyylipiperatsiini-1-yyli)-(1-pentyyli-1H-indoli-3-yyli)metanoni)

Metallyylieskaliini (MAL) (2-{3,5-dimetoksi-4-[(2-metyyliprop-2-en-1-yyli)oksi]fenyyli}etaaniamiini)

Metamfepramoni (2-(dimetyyliamino)-1-fenyylipropan-1-oni)

Metanandamidi ((5Z,8Z,11Z,14Z)-N-(1-hydroksipropan-2-yyli)ikosa-5,8,11,14-tetraeeniamidi)

Metedroni (bk-PMMA) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

2-Metoksiamfetamiini (1-(2-metoksifenyyli)propan-2-amiini)

2-Metoksidifenidiini (2-MeO-difenidiini) (1-[1-(2-metoksifenyyli)-2-fenyylietyyli]piperidiini)

2-Metoksietisyklidiini (2-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(2-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

3-Metoksietisyklidiini (3-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(3-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

4-Metoksietisyklidiini (4-MeO-PCE) (N-etyyli-1-(4-metoksifenyyli)sykloheksaaniamiini)

(4-Metoksifenyyli)(1-metyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni

2-Metoksiketamiini (2-MeO-ketamiini) (2-(2-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksanoni)

3-Metoksiketamiini (3-MeO-ketamiini) (2-(3-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksanoni)

4-Metoksiketamiini (4-MeO-ketamiini) (2-(4-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)sykloheksanoni)

3-Metoksimetkatinoni (3-MeOMC) (1-(3-metoksifenyyli)-2-(metyyliamino)propan-1-oni)

5-Metoksi-N-isopropyylitryptamiini (5-MeO-NiPT) (N-[2-(5-metoksi-1H-indol-3-yyli)etyyli]propan-2-amiini)

Metoksipiperamidi ((4-metoksifenyyli)(4-metyylipiperatsin-1-yyli)metanoni)

4′-Metoksi-α-pyrrolidiinipropiofenoni (MOPPP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

4-Metoksi-α-pyrrolidiinivalerofenoni (4-MeO-α-PVP) (1-(4-metoksifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

4,5-Metyleenidioksi-2-aminoindaani (4,5-MDAI) (7,8-dihydro-6H-indeno[4,5-d][1,3]dioksoli-7-amiini)

5,6-Metyleenidioksi-2-aminoindaani (MDAI) (6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioksoli-6-amiini)

1-(3,4-Metyleenidioksifenyyli)-2-metyyli-2-pyrrolidinyyli-1-propanoni (MDMPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-metyyli-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

3’,4′-Metyleenidioksi-α-pyrrolidinobutyrofenoni (MDPBP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butanan-1-oni)

3’,4′-Metyleenidioksi-α-pyrrolidinopropiofenoni (MDPPP) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

1-Metyyliamino-1-(3,4-metyleenidioksifenyyli)propaani (M-ALPHA) (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-N-metyylipropaani-1-amiini)

4-Metyylibufedroni (4-Me-MABP) (2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)butan-1-oni)

4-Metyylietkatinoni (4-MEC) (2-(etyyliamino-1-(4-metyylifenyyli)propan-1-oni)

3-Metyylietkatinoni (3-MEC) (2-(etyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyylifendimetratsiini (3,4-dimetyyli-2-(4-metyylifenyyli)morfoliini)

4-Metyylimetamfetamiini (4-MMA) (N-metyyli-1-(4-metyylifenyyli)propan-2-amiini)

2-Metyylimetkatinoni (2-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(2-metyylifenyyli)propan-1-oni)

3-Metyylimetkatinoni (3-MMC) (2-(metyyliamino)-1-(3-metyylifenyyli)propan-1-oni)

4-Metyyli-N-etyylinorpentedroni (2-(etyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)pentan-1-oni)

4-Metyylipentedroni (2-(metyyliamino)-1-(4-metyylifenyyli)pentan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiinibutyrofenoni (MPBP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)butan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiiniheksanofenoni (MPHP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)heksan-1-oni)

4-Metyyli-α-pyrrolidiinipropiofenoni (4′-metyyli-α-PPP) (1-(4-metyylifenyyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)propan-1-oni)

MN-18 (N-(naftalen-1-yyli)-1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksamidi)

N-(2-metoksietyyli)-N-(1-metyylietyyli)-2-(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)-4-tiatsolimetanamiini

N,N-dietyyli-2-(1-pentyyli-1H-indoli-3-yyli)-4-tiatsoli-metaaniamiini

N,N-Dipropyylitryptamiini (DPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-propyylipropan-1-amiini)

1-Nafyroni (1-(naftalen-1-yyli)-2-(pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

Nafyroni (1-(naftalen-2-yyli)-2-pyrrolidin-1-yyli)pentan-1-oni)

2-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (2-EAPB) (1-(1-bentsofuran-2-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

3-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (3-EAPB) (1-(1-bentsofuran-3-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

4-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (4-EAPB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

5-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (5-EAPB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

6-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (6-EAPB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

7-(N-etyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (7-EAPB) (1-(1-bentsofuran-7-yyli)-N-etyylipropaani-2-amiini)

N-Etyyli-2C-B (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-etyylietaaniamiini)

N-etyylibufedroni (2-(etyyliamino)-1-fenyylibutan-1-oni)

N-etyylinorpentedroni (α-etyyliaminopentiofenoni) (2-(etyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

NM-2201 (Naftalen-1-yyli-1-(5-fluoripentyyli)-1H-indoli-3-karboksylaatti)

N-metyyli-2-aminoindaani (N-metyyli-2AI) (N-metyyli-2,3-dihydro-1H-indeeni-2-amiini)

2-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (2-MAPB) (1-(1-bentsofuran-2-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

3-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (3-MAPB) (1-(1-bentsofuran-3-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

4-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (4-MAPB) (1-(1-bentsofuran-4-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

5-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (5-MAPB) (1-(1-bentsofuran-5-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

6-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (6-MAPB) (1-(1-bentsofuran-6-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

7-(N-metyyli-2-aminopropyyli)bentsofuraani (7-MAPB) (1-(1-bentsofuran-7-yyli)-N-metyylipropaani-2-amiini)

N-Metyyli-2C-B (2-(4-bromi-2,5-dimetoksifenyyli)-N-metyylietaaniamiini)

N-metyyli-N-etyylitryptamiini (MET) (N-etyyli-2-(1H-indol-3-yyli)-N-metyylietaaniamiini)

N-Metyyli-N-isopropyylitryptamiini (MIPT) (N-[2-(1H-indol-3-yyli)etyyli]-N-metyylipropan-2-amiini)

N-Propyyliamfetamiini (PA) (N-(1-fenyylipropan-2-yyli)propan-1-amiini)

Okfentaniili (A-3217) (N-(2-fluorifenyyli)-2-metoksi-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi)

Org 27569 (5-kloori-3-etyyli-N-{2-[4-(piperidin-1-yyli)fenyyli]etyyli}-1H-indoli-2-karboksamidi)

Org 27759 (N-{2-[4-(dimetyyliamino)fenyyli]etyyli}-3-etyyli-5-fluori-1H-indoli-2-karboksamidi)

Org 29647 (N-(1-bentsyylipyrrolidin-3-yyli)-5-kloori-3-etyyli-1H-indoli-2-karboksamidi)

PB-22 indatsolianalogi (kinolin-8-yyli 1-pentyyli-1H-indatsoli-3-karboksylaatti)

Pentedroni (2-(metyyliamino)-1-fenyylipentan-1-oni)

Pentyloni (1-(1,3-bentsodioksol-5-yyli)-2-(metyyliamino)pentan-1-oni)

p-Fluorifenyylipiperatsiini (pFPP) (1-(4-fluorifenyyli)piperatsiini)

3-(p-fluoribentsoyyli)tropaani (pFBT) (8-metyyli-8-atsabisyklo[3.2.1]okt-3-yyli-4-fluoribentsoaatti)

p-Metoksifenyylipiperatsiini (pMeOPP) (1-(4-metoksifenyyli)piperatsiini)

p-Metoksi-N-etyyliamfetamiini (PMEA) (N-etyyli-1-(4-metoksifenyyli)propan-2-amiini)

Pravadoliini (WIN 48,098) ((4-metoksifenyyli){3-metyyli-2-[2-(morfolin-4-yyli)etyyli]-1,2,3,4-tetrahydroisokinolin-4-yyli}metanoni)

Pyratsolaami (8-bromi-1-metyyli-6-(pyridin-2-yyli)-4H-[1,2,4]triatsolo[4,3-a][1,4]bentsodiatsepiini)

RCS-4 ((4-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RCS-4 orto-isomeeri ((2-metoksifenyyli)(1-pentyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RCS-4(C4) (4-metoksifenyyli-(1-butyyli-1H-indol-3-yyli)metanoni)

RH-34 (3-{2-[(2-metoksibentsyyli)amino]etyyli}-kinatsolin-2,4(1H,3H)-dioni)

SDB-006 (N-bentsyyli-1-pentyyli-1H-indoli-3-karboksamidi)

STS-135 (1-(5-fluoripentyyli)-N-(trisyklo[3.3.1.1]dek-1-yyli)-1H-indoli-3-karboksamidi)

1-(Sykloheksyylimetyyli)-2-(4-etoksibentsyyli)-N,N-dietyyli-1H-bentsimidatsoli-5-karboksamidi

TFMPP (1-[3-(trifluorimetyyli)fenyyli]piperatsiini)

Tienoamfetamiini (1-(tiofen-2-yyli)propaani-2-amiini)

trans-CP 47,497-C8 (4-(2,2-dimetyylinonyyli)-2-metyyli-1-(3-metyylisykloheksyyli)bentseeni)

2,4,6-Trimetoksiamfetamiini (TMA-6) (1-(2,4,6-trimetoksifenyyli)propan-2-amiini)

2,4,5-Trimetyylimetkatinoni (2,4,5-TMMC) (2-(metyyliamino)-1-(2,4,5-trimetyylifenyyli)propan-1-oni)

UR-144 ((2-pentyyli-1,2-dihydroisokinolin-4-yyli)(2,2,3,3-tetrametyylisyklopropyyli)metanoni)

WIN 55212-2 (1,4-dihydronaftalen-1-yyli[5-metyyli-3-(morfolin-4-yylimetyyli)-2,3-dihydro[1,4]oksatsino[2,3,4-hi]indol-6-yyli]metanoni)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.