52/2015

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

lisätään luonnonsuojeluasetukseen (160/1997) uusi 24 a § seuraavasti:

24 a §
Ilmoitus Natura 2000 –alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä

Luonnonsuojelulain 65 b §:ssä tarkoitetussa toimenpidettä koskevassa ilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1) toimenpiteestä vastaavan nimi ja yhteystiedot;

2) kiinteistönomistajan yhteystiedot, jos omistaja on eri kuin toimenpiteestä vastaava;

3) toimenpidealueen sijainti ilmaistuna kiinteistötunnuksella ja kiinteistön sijaintikunnalla tai riittävällä tarkkuudella kartalla;

4) kuvaus suunnitellusta toimenpiteestä ja sen toteuttamistavasta sekä toimenpidealueen laajuudesta;

5) toimenpiteen toteuttamisen ajankohta ja kesto; sekä

6) kuvaus suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista Natura 2000 –alueen suojelutavoitteisiin.

Ilmoitukseen on liitettävä alueen kartta, johon on merkitty toimenpiteen toteuttamispaikka.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä helmikuuta 2015.

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2015

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Satu Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.