42/2015

Annettu 21 päivänä tammikuuta 2015

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Energiaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (57/2014) 2 §:n 19 kohta, sekä

lisätään asetuksen 2 §:ään uusi 20 kohta ja asetukseen uusi 4 a § seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Energiavirasto perii tässä asetuksessa säädetyt maksut, ovat:


19) päätös biopolttoaineiden tai bionesteiden raaka-ainetta koskevasta ennakkotiedosta;

20) energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutus ja vastuuhenkilökoe.

4 a §
Yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksen ja vastuuhenkilökokeen maksut

Energiaviraston järjestämästä energiatehokkuuslain mukaisesta yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksesta ja vastuuhenkilökokeesta peritään maksuja seuraavasti:

1) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökoulutuksesta 400 euroa;

2) yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilökokeesta 100 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2015 ja se on voimassa vuoden 2015 loppuun.

  Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2015

Elinkeinoministeri
Jan Vapaavuori

Teollisuusneuvos
Timo Ritonummi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.