Säädökset alkuperäisinä: 2014

1050/2014
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1049/2014
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1048/2014
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1047/2014
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1046/2014
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1045/2014
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1044/2014
Laki autoverolain 3 §:n muuttamisesta
1043/2014
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1042/2014
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
1041/2014
Laki kansainvälisestä maantieliikenteestä Valko-Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1040/2014
Laki perusopetuslain muuttamisesta
1039/2014
Laki kielilain 5 §:n muuttamisesta
1038/2014
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2015
1037/2014
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2015
1036/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista ja tilintarkastajan raportin muodosta
1035/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
1034/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2014–2015
1033/2014
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä
1032/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1031/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kuluttajatutkimuskeskuksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta
1030/2014
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
1029/2014
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta
1028/2014
Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1027/2014
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta
1026/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1025/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten jalostusarvon määrittämisestä
1024/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kantakirjan rakenteesta ja eläimen merkitsemisestä kantakirjaan
1023/2014
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2015
1022/2014
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1021/2014
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1020/2014
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1019/2014
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2015
1018/2014
Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1017/2014
Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1016/2014
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1015/2014
Valtioneuvoston asetus mittayksiköistä
1014/2014
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 36 a §:n kumoamisesta
1013/2014
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukien hakuajan päättymisestä
1012/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1011/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista
1010/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden ilmoittamisesta voimakassuolaiseksi
1009/2014
Sisäministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta annetun sisäministeriön asetuksen 1 §:n 58 kohdan kumoamisesta
1008/2014
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n kumoamisesta
1007/2014
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1006/2014
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2014 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
1005/2014
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1004/2014
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1003/2014
Laki työaikalain 26 §:n muuttamisesta
1002/2014
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain kumoamisesta
1001/2014
Laki kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.