Säädökset alkuperäisinä: 2014

1250/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta
1249/2014
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa
1248/2014
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014 — 2017
1247/2014
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista
1246/2014
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta 
1245/2014
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta
1244/2014
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa
1243/2014
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1242/2014
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
1241/2014
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
1240/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d’Aide Socio-économique-mekanismin ohjelman Support to East Jerusalem Hospitals kautta Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1239/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta
1238/2014
Laki poronhoitajien sijaisavusta
1237/2014
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
1236/2014
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
1235/2014
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta
1234/2014
Laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta
1233/2014
Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta
1232/2014
Laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta
1231/2014
Laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta
1230/2014
Laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta
1229/2014
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta
1228/2014
Laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta
1227/2014
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta
1226/2014
Laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta
1225/2014
Laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta
1224/2014
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta
1223/2014
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta
1222/2014
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1221/2014
Laki terveydenhuoltolain 30 §:n muuttamisesta
1220/2014
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta
1219/2014
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1218/2014
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1217/2014
Laki tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta
1216/2014
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1215/2014
Laki rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1214/2014
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1213/2014
Laki yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta
1212/2014
Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta
1211/2014
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1210/2014
Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta
1209/2014
Laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta
1208/2014
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1207/2014
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
1206/2014
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
1205/2014
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
1204/2014
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
1203/2014
Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta
1202/2014
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta
1201/2014
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.