Säädökset alkuperäisinä: 2014

1350/2014
Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista
1349/2014
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1348/2014
Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1347/2014
Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
1346/2014
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1345/2014
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1344/2014
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1343/2014
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta
1342/2014
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1341/2014
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
1340/2014
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
1339/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta
1338/2014
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta
1337/2014
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1336/2014
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1335/2014
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1334/2014
Laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta
1333/2014
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
1332/2014
Laki merityösopimuslain muuttamisesta
1331/2014
Laki työsopimuslain muuttamisesta
1330/2014
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1329/2014
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta
1328/2014
Laki tasa-arvovaltuutetusta
1327/2014
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta
1326/2014
Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta
1325/2014
Yhdenvertaisuuslaki
1324/2014
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta
1323/2014
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1322/2014
Laki valmiuslain 88 §:n muuttamisesta
1321/2014
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
1320/2014
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1319/2014
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta
1318/2014
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1317/2014
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1316/2014
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 ja 12 §:n muuttamisesta
1315/2014
Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1314/2014
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1313/2014
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1312/2014
Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1311/2014
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1310/2014
Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta
1309/2014
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 d ja 17 §:n muuttamisesta
1308/2014
Laki päihdehuoltolain 12 ja 19 §:n muuttamisesta
1307/2014
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
1306/2014
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta
1305/2014
Laki kansanterveyslain 20 §:n kumoamisesta
1304/2014
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
1303/2014
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta
1302/2014
Laki lastensuojelulain muuttamisesta
1301/2014
Sosiaalihuoltolaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.