Säädökset alkuperäisinä: 2014

50/2014
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
49/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2014
48/2014
Valtiovarainministeriön asetus Tove Jansson -juhlarahasta
47/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
46/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
45/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
44/2014
Valtioneuvoston asetus  vuodelta 2014 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
43/2014
Valtioneuvoston asetus Myanmarin velan uudelleenjärjestämisestä Myanmarin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
42/2014
Laki asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta
41/2014
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
40/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
39/2014
Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
38/2014
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
37/2014
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
36/2014
Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
35/2014
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 2 §:n muuttamisesta
34/2014
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
33/2014
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
32/2014
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
31/2014
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta
30/2014
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 23 §:n muuttamisesta
29/2014
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
28/2014
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta
27/2014
Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista
26/2014
Laki lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
25/2014
Laki jätelain 127 ja 152 §:n muuttamisesta
24/2014
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
23/2014
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
22/2014
Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä
21/2014
Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta
20/2014
Laki sosiaali- ja terveyskertomuksesta annetun lain kumoamisesta
19/2014
Laki kehitysyhteistyötä koskevan kertomuksen antamisesta eduskunnalle annetun lain kumoamisesta
18/2014
Laki kielilain 37 §:n muuttamisesta
17/2014
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
16/2014
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
15/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2014
14/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta pohjoisesta tuesta
13/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
12/2014
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
11/2014
Laki päästökauppalain muuttamisesta
10/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
9/2014
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
8/2014
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
7/2014
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
6/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta
5/2014
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian suoritteiden maksullisuudesta
4/2014
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Panaman kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
3/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014
2/2014
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014
1/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.